Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn ja tiedonhallinnan koulutus Suomessa

Kansainvälisesti tunnetuin terveydenhuollon tietojenkäsittelyn koulutuslaitos on Itä-Suomen yliopisto (UEF). UEF:llä on IMIA:n akreditoima alan maisteriohjelma, josta vastaa Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. On myös kehitetty lääkäreille terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys. Seuraavassa on … Read more

Terveydenhuollon tietotekniikan määräykset

Terveydenhuollon tietotekniikkaan liittyy joka maassa erilaisia lakeja ja määräyksiä. Niillä pyritään ensisijaisesti takaamaan, potilasturvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa ja toisinaan myös järjestelmien yhteentoimivuutta. Tälle sivulle on tarkoitus koota Suomessa ja … Read more

Terveydenhuollon tietotekniikan standardointi

Terveydenhuollon tietotekniikan alalla toimii useita standardointijärjestöjä. Suomen standardointiliitossa SFS:ssä toimii Standardointiryhmä SR 301, joka seuraa ja ilmoittaa Suomen kannan CEN/TC251- ja ISO/TC215-standardointikomiteoiden äänestyksissä. Suomessa merkittävä organisation on myös HL7 Finland, … Read more