Kansainvälinen toiminta

STTY on Suomen edustaja terveydenhuollon tietotekniikan kansainvälisissä kattojärjestöissä International Medical Informatics Association (IMIA) sekä vastaavassa eurooppalaisessa European Federation for Medical Informatics  (EFMI). Tarkoituksena on laajentaa kansainvälistä toimintaa myös sosiaalialan vastaaviin järjestöihin Human Services Information Technology Applications (HUSITA) ja European Network for Information Technology and Human Services (ENITH).

STTY:n edustajat
* IMIA General Assembly: Laura-Maria Peltonen
* EFMI Council: Persephone Doupi

IMIA:lla että EFMI:llä on eri aihepiirien työryhmiä
STTY nimeää Suomen kansalliset yhteyshenkilöt työryhmiin. Jos olet kiinnostunut osallistumaan jonkin kansainvälisen työryhmän työskentelyyn tai kotimaiseen “yhteyspiiriin” sen alalla, ota yhteyttä kyseisen työryhmän suomalaiseen yhteyshenkilöön. Jos sellaista ei ole nimetty, voit tarjoutua yhteyshenkilöksi ottamalla yhteyttä STTY:n hallitukseen. Yhteyshenkilön velvollisuutena on ensisijaisesti välittää tietoa työryhmän toiminnasta kuten konferensseista ja sähköpostilistoista Suomeen, ja vastaavasti välittää tietoa Suomesta työryhmälle päin. STTY ei pysty kustantamaan työryhmän kokouksiin ja konferensseihin osallistumiskuluja.

IMIA: työryhmät
EFMI:n työryhmät

Seuraavat yhdistyksen jäsenet toimivat aktiivisesti EFMI:n ja IMIA:n työryhmissä. Työryhmien raportteja kootaan yhdistyksen jäsensivustolle.

  • Pirkko Nykänen EFMI Eval
  • Pekka Ruotsalainen IMIA WG Ethics, Privacy and Security in Health Informatics ja EFMI WG Security Privacy and Ethics (SSE)
  • Juha Mykkänen IMIA HIS WG Health Information Systems
  • Laura-Maria Peltonen EFMI Nursing Informatics (NI), IMIA SEP
  • Kaija Saranto EFMI EDU, IMIA NI SIG
  • Ulla-Mari Kinnunen, IMIA NI SIG Evidence Based Practice WG
  • Pia Liljamo, IMIA NI SIG

IMIAn hyväksymät viralliset lehdet 2020:     
Applied Clinical Informatics 
Informatics for Health and Social Care
International Journal of Medical Informatics (Elsevier)
Methods of Information in Medicine 

EFMIn hyväksymät viralliset lehdet 2020:
Methods of Information in Medicine
Acta Informatica Medica
International Journal of Medical Informatics