STTY-blogi

  • Mustan pilven kultareunus? – COVID-19 -pandemia eHealth-kehityksen vauhdittajana 21.03.2022 by Ylläpitäjä - COVID-19 on ollut ennenkuulumaton globaali pandemia. Uusi tartuntatauti on ollut tragedia monille sairastuneille tai läheisensä menettäneille. Pandemian vaikutukset sekä yksilöihin että yhteiskuntaan ovat olleet laajoja – useat meistä eivät suhtaudu enää samalla tavalla kuin pari vuotta sitten esimerkiksi kättelyyn, matkustamiseen, julkisella paikalla yskimiseen, rokotusten ottamiseen tai kokousten järjestämiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on jouduttu tekemään kipeitä päätöksiä toimintojen priorisoinnista ja terveyspalvelujen kantokykyä on koeteltu. Uusien virusmuunnosten erot aiempiin verrattuna muun muassa tartuttavuudessa ja aiheutuvan taudin vakavuudessa ovat vaatineet koko yhteiskunnalta nopeaa sopeutumista uusiin tilanteisiin. Myös terveyspalvelujen käytännön työssä on jouduttu venymään merkittävästi. Laajempia vaikutuksia esimerkiksi priorisointien johdosta kasvaneen hoito- ja palveluvelan… Lue lisää
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta ja digitalisaatio – webinaarisarja yhteiselle keskustelulle 01.03.2022 by Laura-Maria Peltonen - Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys (STTY) ja Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura (STeHS) järjestävät yhdessä vuoden 2022 aikana webinaarisarjan, jonka tehtävä on edistää seurojen yhteistyötä ja lisätä yhteiskunnallista vaikuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation alueella. Keskeinen näkökulma on monialainen yhteistyö ja ajankohtaiset teemat kansallisesti ja kansainvälisesti. Webinaarit ovat maksuttomia ja avoinna kaikille. Ensimmäinen webinaari pidettiin helmikuussa aiheesta ”Sote tietojohtamisen nykytila ja haasteet”. Seminaarialustajina olivat professorit Harri Laihonen ja Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta sekä johtaja Tarja Kauppila Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Keskustelu kattoi  ajankohtaisia haasteita ja tarpeita eri tasoilla muun muassa hallinnollisiin muutoksiin, teknologian toimivuuteen, tiedon arviointiin ja hyödyntämiseen, lukuisten toimijoiden tarpeisiin… Lue lisää
  • Kenen ehdoilla sähköisten asiointipalveluiden kehittämistyötä tehdään? 15.02.2022 by Ylläpitäjä - Sain käsiini taannoin muutamia eri sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sisäisesti toteutettuja pienimuotoisia sähköiseen asiointiin liittyviä kyselyjä. Niitä oli suunnattu sekä kansalais- että ammattilaiskäyttäjille. Näiden kyselyjen tuloksissa vahvistui aiempi huomioni siitä, että kansalaiskäyttäjiemme toiveet ja tarpeet sähköisissä asiointipalveluissa painottuvat hieman eri tavalla kuin ammattilaiskäyttäjiemme esille tuomissa näkemyksissä. Mitä me sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisina uskomme kansalaistemme haluavan? Viisainta on kysyä sitä suoraan kansalaisilta itseltään, sillä meitä kaikkia vartenhan palveluja tuotetaan. Väestön sähköisten palveluiden käyttöä on tutkittu osana sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanketta (http://thl.fi/stepshanke). Nyt jo kolmatta kertaa julkaistussa THL:n raportissa (2021) kuvataan väestön kokemuksia digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sosiaali-… Lue lisää
  • Terveydenhuollon ohjelmistojen tietoturva kuntoon uudella standardilla ISO 81001-5-1 31.12.2021 by Alpo.Varri@tuni.fi - Noin vuoden 2016 paikkeilla eri puolilla herättiin siihen, että terveydenhuollon käyttämissä ohjelmistoissa tietoturva ei ollut kunnossa. Kyberhyökkäykset olivat jo silloin yleistyneet, vaikkeivät ne vielä olleet niin laajamittaisia kuin nykyään. Terveydenhuollon laitteisiin oli tullut tietotekniikkaa ja laitteita liitettiin tietoverkkoihin. Alun perin ajatus oli, että koska laitteet olivat omassa turvallisessa suljetussa verkossaan, verkon kautta tuleviin uhkiin ei tarvinnut juurikaan varautua. Tämä kuitenkin muuttui. Lisäksi lääkinnällisten laitteiden käyttöikä on tyypillisesti melko pitkä verrattuna käyttöjärjestelmien tuen kestoaikaan, mikä tarkoittaa sitä, että vanhempiin laitteisiin ei enää ollut tietoturvapäivityksiä saatavilla rahallakaan. Syksyllä 2016 ISO:n teknillisen komitean TC215 Health Informatics työryhmässä JWG7 käytiin keskustelua, miten standardeilla voitaisiin… Lue lisää
  • Ajankohtaista sote-tiedosta – missä mennään kansallisesti? 13.11.2021 by Laura-Maria Peltonen - Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 23. tutkimuspäivät (SoTeTiTe 2021) pidettiin Kuopiossa 11.11.2021. Aiheena oli “Yhteinen sote-tieto? - Tiedon toisiokäyttö ja digitalisaation vaikutukset”. Päivät toivat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon informatiikan, tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkijoita ja asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1998 alkaen. Tutkimuspäivillä kuultiin tänä vuonna keynote-puheenvuoro tiimipäällikkö Erja Ailiolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hän esitteli sosiaalihuollon asiakastietoihin liittyviä ajankohtaisia näkökulmia sekä suunnitelmia sosiaalihuoltoon liittyvien tietojen kansallisen tietoarkiston etenemisestä. Professori Mark van Gils Tampereen yliopistosta kertoi terveyspalveluiden vaikuttavuuden arviointiin käytössä olevista menetelmistä ja uusista tietolähteistä sekä niihin liittyvistä tarpeista. Keynote-esitysten lisäksi tutkimuspäivillä kuultiin tieteellisiä esityksiä ja hanke-esityksiä. Esitysten sisällöt… Lue lisää
  • Tietohallintoyhteistyöllä läpi sote-uudistuksien 15.10.2021 by Timo Ukkola - Tämä kirjoitus alkaa vuodesta 2013... Sote-uudistus on tätä ennen kaatunut jo useampaan kertaan edeltävinä hallituskausina. Tuolloin käynnissä ollut seuraava yritys oli Kataisen hallituksen laatima, jossa sote-uudistus tähtäsi yhteenliittymistä kuntauudistuksen kanssa, jossa palveluiden järjestämisestä olisivat vastuussa riittävän isot ja vahvat peruskunnat. Eteneminen pysähtyi kuitenkin ns. kuntakapinaan ja sote-uudistus kaatui keväällä 2013 peruspalveluministerin esittäessä eroanomuksensa. Samaan aikaan Suomen Kuntaliitossa oli kuhinaa, josta syntyi jotain uutta. Yhteistyön alku, jossa alue- ja kuntarajat ylittävä sote-tietohallintoyhteistyö hahmottui projektin muotoon. Yhteistyöverkosto sai nimekseen AKUSTI, jonka toiminta on jatkunut keskeytyksettä läpi sote-uudistuksien tähän päivään asti. AKUSTI on aktiivinen verkosto, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksia. Yhteistyöfoorumin missiona on toimiva… Lue lisää
  • International Medical Informatics Association (IMIA) workgroups 30.09.2021 by Ulla-Mari Kinnunen - Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen jäseniä on vuosien saatossa kuulunut ja yhä kuuluu tiettyihin kansainvälisen kattojärjestömme, International Medical Informatics Association (IMIA), työryhmiin. Ryhmistä mainittakoon esimerkiksi Ethics, Privacy and Security in Health Informatics – IMIA EPSHI WG, Health and Medical Informatics Education WG, Health Informatics for Patient Safety WG, Standards in Health Care Informatics WG, Student and Emerging Professionals Special Interest Group – IMIA SEP SIG ja IMIA NI. Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen on tärkeää siten myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn ja tiedonhallinnan alalla. Hoitotyön tiedonhallinnan (Nursing Informatics, NI), pidemmältä nimeltään Nursing Informatics Special Interest Group (NISIG), puheenjohtajana toimii norjalainen Ann Kristin Rotegård.… Lue lisää
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn konferenssikulumisia 15.09.2021 by Laura-Maria Peltonen - Pandemian aiheuttama sosiaalisen eristäytymisen tarve ei tänä vuonna näytä estävän tieteellisten tapahtumien järjestämistä, sillä suuri osa suunnitelluista tapahtumista on voitu järjestää virtuaalitapahtumina. Yksi tällainen on hoitotyön tiedonhallinnan kansainvälinen konferenssi ”Nursing Informatics (NI2021)”, joka järjestettiin nyt viidettätoista kertaa elo-syyskuun taitteessa. Tällä kertaa konferenssin otsikko oli ”Nurses and midwives in the digital age”. Konferenssin oli alun perin tarkoitus toteutua Brisbanessa Australiassa vuonna 2020, mutta pandemian vuoksi konferenssia siirrettiin ja lopulta se päätettiin pitää kokonaan virtuaalitapahtumana tänä syksynä. Tätä hoitotyön tiedonhallinnan konferenssia järjestää International Medical Informatics Association (IMIA) Nursing Informatics Special Interest Group (NISIG) -työryhmä, joka sai alkunsa noin neljä vuosikymmentä sitten. Osallistujia… Lue lisää
  • Sosiaalialan tiedonhallinta ja digitalisaatio hurjassa kehitysvauhdissa 01.09.2021 by Ylläpitäjä - Puhun varmasti monen sosiaalialan ammattilaisen puolesta sanoessani, että sosiaalialan koetaan olevan näkymättömissä puhuttaessa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Monelle voi tulla yllätyksenä, että sote-uudistus on muutakin kuin lääkärille pääsyä tai fysioterapiaa. Sama tilanne on vallinnut myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä, mutta uskallan väittää, että tilanne on muuttumassa! Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä on voimaa Olen työskennellyt sosiaalialan tiedonhallinnan asioiden ja digitalisaation parissa noin viisi vuotta ja tottunut siihen, että olen vähemmistöedustajana erilaisissa työryhmissä. Terveydenhuollon edustajat ovat toivottaneet minut joka kerta lämpimästi tervetulleeksi yhteistyöhön ja välillä olen jopa kuullut huudahduksen, että ”Vihdoin!” Yhteistyö on ollutkin hyvin hedelmällistä ja tietoa sosiaalialan… Lue lisää
  • Yhteisen asian äärellä 25.08.2021 by Virpi Jylhä - Tätä blogitekstiä kirjoittaessani jäin pohtimaan yhdistystoiminnan olemusta ja mikä yhdistys oikeastaan on. Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalista löytämäni määritelmän mukaan Yhdistyksellä tarkoitetaan useamman kuin kahden henkilön vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteenliittymää, jonka perustana on jokin yhteiseksi ymmärretty intressi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry. kokoaa yhteen satakunta sote-alalla toimivaa tiedonhallinnan, tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan teemoista kiinnostunutta eri alojen ammattilaista. Joukossamme on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, eri ympäristöissä työskenteleviä kehittäjiä, johtajia, tutkijoita ja opettajia. Meitä yhdistävä tekijä on kiinnostus sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn, kuten yhdistyksen nimi kuvaavasti määrittää. Toiminnan tarkoitus Sosiaali – ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen tarkoituksena toimia yhdyssiteenä alalla toimivien keskuudessa, edistää alan käytännöllistä ja tieteellistä… Lue lisää