Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn ja tiedonhallinnan koulutus Suomessa

Kansainvälisesti tunnetuin terveydenhuollon tietojenkäsittelyn koulutuslaitos on Itä-Suomen yliopisto (UEF). UEF:llä on IMIA:n akreditoima alan maisteriohjelma, josta vastaa Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. On myös kehitetty lääkäreille terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys. Seuraavassa on linkkejä alan koulutukseen Suomessa. Koulutuksen tarjoaja voi pyytää myös oman koulutustarjontansa linkittämistä tälle sivulle. Vuonna 2019 viimeksi päivitetty kompetenssitietokanta HitComp.org sisältää noin tuhat terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn liittyvää kompetenssia. Sieltä voit käydä katsomassa, mitä puutteita omasta osaamisestasi mahdollisesti löytyy.

Tutkintokoulutus

Itä-Suomen yliopiston maisteriohjelma

Tampereen yliopiston lääketieteen tekniikan ja tietojenkäsittelyn DI-ohjelma

Täydennyskoulutus

Tähän kohtaan on vielä kerättävä tietoa.