Terveydenhuollon tietotekniikan standardointi

Terveydenhuollon tietotekniikan alalla toimii useita standardointijärjestöjä. Suomen standardointiliitossa SFS:ssä toimii Standardointiryhmä SR 301, joka seuraa ja ilmoittaa Suomen kannan CEN/TC251- ja ISO/TC215-standardointikomiteoiden äänestyksissä. Suomessa merkittävä organisation on myös HL7 Finland, joka laatii kansalliseen käyttöömme sopivia määrityksiä kansainvälisistä HL7-standardeista. Tähän liittyy myös Suomen IHE-yhdistyksen toiminta. Seuraavassa on luetteloituna linkkejä eri organisaatioihin ja muihin kiinnostaviin lähteisiin:

ISO/TC215 Health Informatics

CEN/TC251 Health Informatics

HL7 International

HL7 Suomi

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)

IHE Finland

DICOM – lääketieteellisen kuvantamisen standardit

IEEE 11073 Personal Health Devices

SNOMED – terminologiastandardointi

LOINC – terminologiastandardointi

CDISC

GS1 Healthcare

Joint Initiative Council (JIC) – standardointijärjestöjen yhteistyöelin

Tässä eivät ole vielä aivan kaikki, mutta jo näihin tutustumalla saa varsin hyvän kuvan terveydenhuollon tietotekniikan standardoinnista.