Hallituksen muistio 6.10.2015

STTY Hallituksen kokous Muistio

 

Hallituksen kokous

Aika 6.10.2015 klo 16.30 – 17.45
Paikka Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen Puheenjohtaja
Juha Mykkänen
Ulla-Mari Kinnunen
Sari Palojoki
Pia Järvinen-Hiekkanen
Paula Lehto, poissa
Pirkko Kouri (Paula Lehdon tilalla)
Sari Nissinen
Helena Eronen
Alpo Värri
Jaana Lopperi Sihteeri

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (Jaana toimittanut sähköpostilla)
Hyväksyttin.

5. Jäsenasiat
Jäseneksi hyväksyttiin:
* Anne Kemppi-Särkkä (Vaalijala)

Yhdistyksestä ovat eronneet:
* Latvala Mervi
* Reponen Ritva
* Päivärinta Terttu
* Salminen Anne
* Kiiskinen Sanna
* Jokela Timo
* Elomaa-Siren Sari
* Ruokoselkä Liisa
* Kiira Pentti
* Ruonamo Mervi
* Aho Raija
* Haukipuro Jaana

Marraskuun loppuun saakka odotetaan jäsenmaksuja ja sen jälkeen poistetaan jäsenistä, jos jäsenmaksu maksamatta.

6. Talous
Tilanne 6.10.2015:
3104,16 euroa.

7. www-sivut ja sähköpostilistat
Sähköpostilistat eivät edelleenkään toimi. Pia Järvinen-Hiekkanen hoitaa asiaa eteenpäin.

8. Tutkimuspäivät – SoTeTiTe -päivät

ATK-päivät pidetään Lahdessa 23.-25.5.2016 ATK-päivät

Sovittiin, että pidetään tutkimuspäivät 23.-24.5.2016 Lahdessa ATK-päivien yhteydessä.
Jaana Lopperi selvittä tilaratkaisua 23.5.2016 pidettävälle tilaisuudelle Ja Kristiina Häyrinen 24.5.2016 pidettävälle tilaisuudelle.

Voisiko ATK-päivien ohjelmassa näkyä STTY:n tutkimuspäivät? Juha Mykkänen hoitaa Call for papers:
Palautukset pyydetään loppiaiseen mennessä.
Lisäaikaa voidaan tarvittaessa antaa pari viikkoa – 20.1.2015 paperit viimeistään saatavilla.
Arvioijille aikaa kolme viikkoa 11.2.2015 saakka.
Paperien korjaukseen aikaa kolme viikkoa (maaliskuun ensimmäinen viikko)

Julkaistaan FinJeHew -lehdessä

LFTY:tä voisi myös lähestyä Call for papersiin liittyen.

Parhaan paperin lisäksi palkitaan myös paras posteri. Posterin laadinnasta tehdään ohjeistus. Posteri julkaistaan sähköisesti, niin ei tule painatuskuluja.
Palkintosummat ovat seuraavat:
* Paras paperi: 216 euroa
* Paras posteri: 160 euroa

9. Muut asiat

Profession koulutukset
Profession järjestämät koulutukset ovat erittäin hinnakkaita. Tieva järjesti aiemmin, mutta on työlästä tehdä itse. Kilpailutetaan koulutuksen järjestäjä. Helena tuo seuraavaan kokoukseen ehdotuksen keneltä pyydettäisiin tarjouksia. Helena poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

STC
Ponsoreita ei ole saatu. Päätettiin, että emme jätä hakemusta lähinnä taloudellisen riskin vuoksi.
Sari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

TSV avustus
Avustushakemus kansainväliseen toimintaan tehty (IHE, IMIA ja EFMIN).
Telelääketieteen seuralle lähetetty FinJeHew -lehden toimittamiseen liittyen laitettu hakemus. 1000 euroa laitettu omarahoitusta.

EFMIn Open access – julkaisut
Kannatettiin.

10. Seuraava kokous
23.11.2015 klo 16.30 Online.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.