Hallituksen muistio 26.8.2015

STTY Hallituksen kokous MUISTIO

Hallituksen kokous

Aika 26.8.2015 klo 16:50 – 18.00
Paikka Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen Puheenjohtaja, saapui klo 17.04, kohdat 6 – 11
Juha Mykkänen Puheenjohtajana klo 17.04 saakka, kohdat 1-5, poistui myös aiemmin kokouksesta
Ulla-Mari Kinnunen
Sari Palo-Joki
Pia Järvinen-Hiekkanen, poissa
Paula Lehto, poissa
Sari Nissinen
Helena Eronen
Alpo Värri
Jaana Lopperi Sihteeri

1. Kokouksen avaus

Juha Mykkänen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtaja kohtien 1-5 kohdalla klo 17.05 saakka.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

3. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

5. Jäsenasiat

Uudet hakemukset https://www.flomembers.com/stty-ry/members/person/admin

Karjalainen Mika 00100 Helsinki Applicant

Malmqvist Satu 90830 Haukipudas Applicant

Penttinen Anja 76850 Naarajärvi Applicant

Hyväksytään edellä mainitut henkilöt yhdistyksen jäseniksi.

Jäsenmaksuihin liittyvät perhetulotoivotukset yms. käydään tilanne läpi Kristiinan,
Jaanan ja Sarin kanssa erillisessä Online -palaverissa.

Jäsenet + yhteisöjäsenet yhteensä tällä hetkellä noin 230 kpl.

6. Talous

Kristiina jatkoi puheenjohtaja kohdasta 6 lukien.

Jäsenmaksuihin liittyen lähetetään tarvittaessa muistutuksia. Jos kahteen vuoteen ei ole maksanut jäsenmaksua, niin jäsen voidaan erottaa jäsenyydestä.

Rahaa on 3143, 53 euroa.

7. www-sivut

Nettisivuja voitaisiin hieman piristää. Sähköpostilistat eivät enää toimi lukuun ottamatta SoTeTiTe -listaa. Pia Järvinen-Hiekkanen tekee selvityksen sähköpostilistojen osalta.

Sisällön päivitys tapahtuu hallituksen toimesta – Pialle voi laittaa sähköpostia, myös kaikilla pitäisi olla oikeus päivittää.

Nykyiselläänkin sivusto on kohtalaisen selkeä. Kristiina kysyy Harrilta ehdotuksia/ideoita.

8. STC

Ohjelmistotoimittajille on laitettu kysely sponsorointiin liittyen. Vastauksia ei ole tullut. Aiemmin on tullut Fujitsulta. MIE onko samana vuonna, Islannissa? Ei ole saatu tietoa Anne Muonilta. Jos samana vuonna, niin ei saada osallistujia tarpeeksi Suomen tapahtumaan. Kustannukset ovat tiedossa ruokailujen osalta. Muilta osin kustannuksia tarkennetaan myöhemmin, jos tilaisuus pidetään.

Pirkko Nykänen ja Pekka Ruotsalaisen kanssa on käyty keväällä läpi eri vaihtoehtoja seminaarin eri aihepiireistä. Aihe voisi olla ”Kansalaisten palvelut kansallisessa arkkitehtuurissa”. Pekka Ruotsalainen on lähettänyt myös materiaalia valmistelua varten.

Sari Palo-Joki, Juha Mykkänen ja Sari Nissinen ovat lupautuneet järjestelyihin pienellä työpanoksella, jos tilaisuus järjestetään. Myös muille hallituksen jäsenille on tehtävää. Hallituksen ulkopuolelta voidaan kutsua myös jäseniä järjestelytehtäviin.

Asiaan palataan asian varmistuttua.

9. IHE

Asiaa viestitetty sähköpostitse. Käsitelty jäsenmaksuasiaa (500 dollaria).
Jos emme maksa jäsenmaksua, niin IHE Finland menettää kansainvälisen jäsenyyden. Asiaan voitaneen saada avustusta TSV:ltä. Vaikka avustusta ei saataisi, niin jäsenmaksu maksetaan.

Tehdäään hakemus avustuksesta.
Ilmoitukset hoitaa IHE Finland (Alpo Värri) ja IHE International (Kristiina Häyrinen ja Juha Mykkänen).

10. Muut asiat

Osallistuminen ”Odotettavissa koko maassa” -keskustelufoorumiin
Viesti Ulla-Mari Kinnuselta:

Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto järjestää viidennen kerran ”Odotettavissa koko maassa” -keskustelufoorumin 8.10 Kuopiossa. Teemana tänä vuonna on Asiakaslähtöiset palvelut. Luennoitsijoita on mm. sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä THL:stä. Viime vuonna oli 166 osallistujaa eri puolilta Suomea. Olisitteko kiinnostunut esittelemään toimintaanne näytteilleasettajana tai esim. posterina? Emme peri tästä maksua. Vapaaehtoinen tukimaksu esimerkiksi väliaikakahvin tai hedelmien sponsoroinnin osalta on mahdollinen.

Ulla-Mari Kinnunen vie posterin yms. materiaalin. Kristiina Häyrinen toimittaa lehtiä ja esitteitä Ulla-Marille.

 

LFTY:n kanssa tehtävä yhteistyö
Kristiina Häyrinen on lähestynyt hallituksen puolesta Jari Viikiä yhteistyön merkeissä.

Jari Viik on vastannut sähköpostiin 24.8.2015:

”Mielelläni keskustelen yhteistyömahdollisuuksista. Meillä vuoden tärkein tapahtuma on LFT-päivä ja sen yhteydessä pidettävä tutkijaseminaari. Ensi vuonna ks. tapahtumat pidetään 11-12.2. Espoossa tai Helsingissä. Lisäksi olemme kahtena vuonna järjestäneet Jyväskylän kesäkoulussa tohtoriopiskelijoille, tarkoitetun kurssin lääketieteellisestä tekniikasta. Kesäkurssi on vaikuttanut toimivalta ratkaisulta ja tullemme jatkossa järjestämään.

Täytyy hieman miettiä millaista yhteistyötä voisimme tehdä. Olisiko jo joitain ideoita noussut esille?”

Asia jätetään pohdintaan.

Kristiina Häyrinen on laittanut Jarille lehden markkinointiviestin 26.8.2015 (Lisäys kokouksen jälkeen Kristiinan sähköpostista).

Medinfo -konferenssiterveiset
Ulla-Mari Kinnunen on osallistunut konferenssiin ja hänen terveisensä 22.8.2015 sähköpostitse:

 

”Kaija (Saranto) on toiminut scientific program committeen toisena co-chairina ja saivat aivan valtavasti kiitoksia hyvin tehdystä työstä.

Proceedings kirja löytyy jo sähköisenä: http://medinfo2015.com/

Valinnan varaa esityksissä on: 6 keynote-esitystä, 179 paperiesitytä, 278 posteria (minulla tohtoriopiskelijamme Eija Kivekkään ynnä työryhmämme posteri), 27 paneelia (mm. Pekalla omansa ja Kaijalla ja Elina Rajalahdella omansa) ja 30 workshoppia (joissakin Juhan ja Hannelen nimi mukana tekojöissä J ), 17 tieteellistä demoa ja 21 tutorialia.

Seuraava Medinfo 2017 tulee olemaan Kiinassa. Kaija vice-chair.

Muistutan tässä samassa NI2016:n papereiden dead line on 30.9.”

IMIA
* Sarin edustus. Juha laittaa tietoa eteenpäin.
* IMIA vuosikirja 2015 I osa on saatavilla.
11. Seuraava kokous

6.10.2015 klo 16.30 Online.
Asiana mm. ensi kevään tutkimuspäivät