Hallituksen muistio 23.11.2015

STTY Hallituksen kokous MUISTIO

Hallituksen kokous

Aika 23.11.2015 klo 16.30 (-18.30)
Paikka Online -kokous

Läsnä

Kristiina Häyrinen Puheenjohtaja
Juha Mykkänen
Ulla-Mari Kinnunen
Sari Palojoki, poissa
Pia Järvinen-Hiekkanen, mukana kokouksen alussa
Paula Lehto, poissa
Sari Nissinen
Helena Eronen, poissa
Alpo Värri
Jaana Lopperi Sihteeri

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttin.

5. Jäsenasiat

Muistutus jäsenmaksuista: ryhmässä 84 nimeä tällä hetkellä. Henkilöt, jotka eivät ole maksaneet kahteen vuoteen jäsenmaksua, eroaa automaattisesti. Kristiina ja Sari hoitavat asian.

Yhteisöjäsenyys: ei ole lähetetty karhukirjeitä. Sähköpostilla lasku menee yhteyshenkilölle. Lähetetään kirje organisaatiolle viitteenä yhteyshenkilö. Tämä tapa otetaan käyttöön vuonna 2016.

Eroa pyytäneet:

Askola Kimmo

Majuri Jaana

Vesiluoma Sari

Päätös: Hyväksytään eron pyyntö.

6. Talous

3020,37 euroa taloustilanne 23.11.2015.

Huolehditaan vuoden lopussa Finnhejew -maksu.

7. Sähköpostilistat ja www-sivut

* Sähköpostilistat toimivat

* www-sivut
Voidaanko tulostaa pdf:ksi?

* SoTeTiTe -postituslistat – lisäykset, poistot – Jaana Lopperilla.

8 SoTeTiTe -tutkimuspäivät

Call for papers laitettu Juha Mykkäsen toimesta – linkitetty kotisivuillemme. Jaetaan tietoa omista organisaatioistamme.
23-5-2015 Tilaratkaisut: Tila varataan. Tarjoilu vahvistetaan myöhemmin. Kellonaika vahvistetaan myöhemmin. Palataan asiaan tammikuussa.
Kauko Hartikainen/Kuntaliitto – tila 2. päiväksi, ilmainen aamukahvi – ATK-päivien ohjelmassa näkyy tutkimuspäivien sessio.
8. Muut asiat

* Esitteet ja roll upin säilytys tällä hetkellä Ulla-Marilla.
* Esitteitä kevään SoTeTiTe – päiviä varten painatettava lisää. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

* Eettiset ohjeet – pdf-muotoista ei ole vielä saatu. Kristiina hoitaa asiaa.

9. Seuraava kokous

25.1.2015 klo 16.30

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21.