STTY hallituksen kokous 19.5.2010

STTY hallituksen

kokousmuistio 19.5.2010

Kokous järjestettiin klo. 16.00 -18 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Lintulahden kadun

toimipisteessa huonetilassa 770

Osallistujat

Heli Sahala x

Anna Väinälä

Pekka Ruotsalainen (pj)

Hannele Hyppönen x

Kaija Saranto x

Kristiina Häyrinen (varapj), x

Arto Holopainen, x

Pia Järvinen-Hiekkanen x

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 15

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Www-sivut hyväksyttiin, tilannekatsausta ja lehteä käydään läpi. Jäsenasiat. 2 v maksamatta olleille ei ole laitettu kirjettä. Edellisen pöytäkirjan tekemättömät työt jäävät selvitettäväksi. Sihteerin nimi unohtunut pöytäkirjasta, se lisätään

4. Tutkimuspäivien 2010 tilannekatsaus

Tutkimuspäivien julkaisu oli kokouksessa katsottavana koevedoksena, oikoluku tehtävä perjantai-aamuun mennessä. Tutkimuspäivien tiloiksi on varattu Paavo Koli -sali keskiviikoksi ja torstaiksi sekä toinen luentosali torstaiksi. Mac in käytöstä täytyy kertoa etukäteen.. Tarjoilut: Pia on saanut tarjouksen pystytarjoilusta 30:lle a 18.50 Paavo Koli -salin eteen. Omat viinit saa viedä. 20 on ilmoittautunut, mutta kaikki paperien esittäjätkään eivät ole ilmoittautuneet. Tähän tulee 10-20 lisää.

Tietosuojavastaavien osio on pieni tänä vuonna, tulevina vuosina isompaa.

Keskiviikon keynote Asko Savola on lähettänyt jo esityksensä tietosuojasta. Myös Timo Valli ja Teppo Sulonen ovat vahvistaneet tulonsa. Sari Nissinen on sairastunut, ei pääse puhumaan atk-päivien tutkimussessioon eikä tutkimuspäivien sessioon.

Kannatusstipendin (best paper award) saaja on Marilla Palmen. Seuraavassa hallituksessa on keskusteltava kriteerit parhaan paperin valintaan, jotka luotiin 2 vuotta sitten (julkaistu tutkimuspäivien julkaisussa 2008), ja niitä noudatettava.

Seuraavalle hallitukselle jää päätettäväksi myös englanninkieliset abstraktit.

5. Vuoden 2009-2010 toimintakertomus

Pohjapaperi lähetetty puheenjohtajan toimesta. Toimintakertomukseen on lisätty tietosuojavastaavien alajaoston lähettämää toimintakertomusta. Uutta versiota ei ole lähetetty hallitukselle etukäteen. Muita muutoksia ei ole tullut. Ilkan lisäys lehdestä ei tuonut uutta asiaa toimintakertomukseen. Toimitusneuvostolla ollut 2 puhelinkokousta yhdistyksen toimintavuonna (toukokuu-toukokuu). Terveydenhuoltoalalla toimivien tietotekniikka-alan työntekijöiden eettiset säännöt ja seuran historiikki olleet useana vuonna kesken. Yhdistyksellä ollut posteri NI2009-konferensissa, posteri sopisi Sotetite-päiville. Kaija selvittää, missä posteri on, ilmeisesti liitossa. KV-suhteita tarkennettiin vielä kokouksessa.

Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen näillä korjauksilla.

6. Vuoden 2010-2011 toimintasuunnitelma

Luonnos uudeksi toimintasuunnitelmaksi lähetetty. Siihen kaivataan ideoita.

Sovittiin, että laitetaan toimintasuunnitelmaan

1) tutkimuspäivien uudelleenjärjestelyn vaihtoehtoja. ed. kokouksessa sovittiin yhteistyöstä Telelääketieteen ja eHealth -seuran kanssa. Arto vienyt sanaa eteenpäin, Jarmo odottaa Pekan yhteydenottoa. Yhteistyötä kannatetaan Telelääketieteen seurassa, mutta muoto on keskusteltava. Meillä ollut pienet osallistumismaksut, jotta opiskelijat voivat osallistua. Telelääketieteen ja eHealth -seurassa on tutkimuksen ja koulutuksen jaosto, mahdollisesti k.o jaoston kanssa yhteistyössä voidaan tehdä yhteistyötä. Meillä on toimintasuunnitelmassa ollut rahaa ekskursion järjestämiseen, rahaa voitaisiin käyttää yhdistyksen varoistakin. Telelääketieteen ja eHealth -seuran päivät ovat huhtikuun alussa. Tietosuojavastaaville huono yhdistää tilaisuus ATK-päiviin, koska eivät voi olla pois töistä kolmea päivää. Yhteistyötä Telelääketieteen ja eHealth -seuran kanssa ja tietosuojavastaavien kanssa tiivistetään. Tellu-päivät ovat marraskuussa, se olisi luonteva kohta tietosuojavastaaville. Tellu-päivien ohjelma tiukka. Tietosuojavastaavia kiinnostaa sekä koulutuksen järjestäminen että tietosuojaan liittyvä tutkimus. Heidän järjestäytymiskokouksessaan keskustelevat asiasta. Keskusteltiin tutkimuspäivien ajankohdasta. Tutkimuspäivät ovat olleet ATK-päivillä omana sessiona, ei koettu toimivana muotona. ATK-päivien jälkeen on tutkimuksen kannalta hyvä ajankohta, mutta tietosuojavastaavat eivät voi olla montaa päivää töistä pois. ATK-päivien tutkimussessiossa on 50 osallistujaa ja se halutaan säilyttää.

2) Eettisten sääntöjen työstäminen. Myös tietosuojavastaavat ovat halukkaita osallistumaan työhön.

3) Historiikin viimeistely. Ikääntyviä toimijoita on muitakin, joita kannattaisi haastatella (onko raportissa haastattelurunko?). Piko kokosi seuran 30-vuotisjuhlaan koosteen opiskelijan gradun pohjalta.

4) Tietosuojavastaavien järjestäytyminen. Tietosuojavastaavilta tullut kysely ISO 27799 standardin hankkimiseen, ja työryhmän järjestäminen standardin hyödyntämiseksi. Standardin teknisyys ja hyödynnettävyys tietosuojavastaavien työssä tulee ensin selvittää, ennen kuin päätetään hankkia standardi. Maksaa 1440€, jos kaikille jäsenille. Jos alle 20% julkisesti, hinta halpenee. Remes selvittänyt hintaa SFS:ltä. Ensin on selvitettävä standardin hyödynnettävyys, vasta sitten päätettävä hallituksessa, osallistuuko yhdistys kustannuksiin. Toisaalta tietosuojavastaavien on mietittävä myös omia resurssejaan, kun eettinen säännöstökin on työstettävä.

5) Imian sähköinen vuosikirja on tullut Imian vuosimaksun osana. Vanha sihteeri on laskuttanut liian vähän. Jatketaan sen tilaamista jäsenistölle jäsenetuna

6) Tiedotustoiminta: uudistetun web-sivuston ja sähköpostilistan siirtäminen web-hotelliin on tehtävä loppuun. Kuopion yliopiston palvelimia muutetaan yhteisiksi, ylläpito tulee loppumaan. Pia lupasi hoitaa. Jäsenet on hyväksyttävä käsin, ja heitä on informoitava uudesta sivustosta. Edellyttää rekisteriselostetta.

7) FinJeHeW-lehti –tulevat linjaukset. Ensi vuonna vastuu siirtyy Telelääketieteen ja eHealth-seuralle. Lehden vakiinnuttamista jatketaan. Ilkka Winblad laittanut tiedotteen lehteen liittyvistä asioista. Toimitusneuvosto järjestää kasvokkain kokouksen lehden kehittämisestä TSV:n rahalla (3000€). Lehti keskittyisi tieteellisten artikkelien julkaisemiseen ja tarkoituksena on saada indeksoitua Pubmediin. Kirjoittajille tarvitaan tarkempaa ohjeistusta ja refereet koulutusta. Lehden julkaisuprosessi pitäisi kirjoittaa auki. Yhdistys osallistuu edelleen 2000€ panoksella lehden kustannuksiin kuten myös Telelääketieteen ja eHealth -seura. Toiminnallisuus “STTY järjestää opiskelijanatyönä lehden ilmestymisestä automaattisena tiedon jäsensivulle” ollut tavoitemäärittelyissä, tätä ei ole toteutettu sivuille. Toimitusneuvosto sopinut, että STTY hakisi TSV:ltä domainiksi www.finjehew.fi ja sähköpostiosoitteeksi info@finjehew.fi.

Toimintavuoden lehden julkaisujen määrästä ei ole tietoa Kolme numeroa olisi mahdollista julkaista toimintavuonna.

Sovittiin, että Hannele pyytää Ilkalta toimitusneuvoston kokouspöytäkirjat, jotta yhdistys olisi tietoinen toimitusneuvoston linjauksista.

Ehdotettiin, että Sotetite-tutkimuspäivien julkaisu voisi toimia ensi vaiheen julkaisukanavana, johon kirjoittajat saisivat suomenkielisen julkaisun. FinJeHeWiin näistä artikkeleista voisi jalostaa englanninkielisen artikkelin, jolloin lehti tarjoaisi kanavan kansainvälisille lukijamarkkinoille (pubmed-indeksointi auttaisi tutkimusten levittämistä kv-areenoilla valtavasti). Tällainen kaksiportainen toimintamalli ja työnjako voisi lisätä huimasti kiinnostusta kirjoittaa artikkeleita tutkimuspäivillekin.

8) Jäsenhankinta: toiseksi viimeinen lause poistetaan.

9) HIMSS-jäsenyys: 300€ varattu jäsenmaksuun. 2007 heidän piti lähettää tarjous, ettei tarvitse maksaa pääluvun mukaan. Vastausta ei ole tullut, hinnasta pitäisi neuvotella. Kannattaako jäsenyys. Pekka voisi tietää, mikä HIMSSin arvo meille on.

10) IMIA- EFMI-työryhmien käynnistäminen. Ei kansallisia jaostoja perustettu. Ollut aiemminkin toimintasuunnitelmassa. Otetaan pois

11) Hallituksen (mahdollinen) esitys henkilöistä uuteen hallitukseen. Jatkavatko kaikki: Kaija ei jatka. Ehdotuksia seuraajaksi. Voiko muita asiantuntijoita olla toimitusneuvostossa, kuin hallituksen jäsen? Toimitusneuvosto voi pyytää Kaijaa Itä-Suomen yliopistosta. Ehdotukset ennen vuosikokousta. Annalta ja Pekalta kysyttävä.

7. Yhdistyksen www-sivut tilanne

Käytiin jo läpi. Jäsenrekisteriasia ja rekisteriseloste saatava kuntoon

8. Katsaus yhdistyksen taloustilanteeseen

10.5 tilillä 5902.13. siihen sis. 3000€ joka saatiin TSV:ltä lehden kehittämiseen. Tämän vuoden jäsenmaksut saamatta, niistä kertyy noin 3000€.

.

9 Jäsenasiat

Jäsenhakemukset: Sari Snicker, Kirsi Uusitalo, Jaana Riikonen, Heidi Lindroos, Toni Jaakkola, Tuula Seppo, Marjo Uusitalo, Timo Jokela. Hyväksyttiin

Kannatusjäsenten asema. Kannatusjäsenten osalta on tarkistettu yhteystietoja. Kuopion yliopiston osalta on laitettu tiedustelu Mikko Korpelalle, joka on yliopiston yhteyshenkilö onko organisaatiomuutoksen myötä myös Itä-Suomen yliopisto yhdistyksen kannatusjäsen. Vastausta ei ole saatu. THL:n osastopäällikkö Päivi Hämäläinen kertoi, että THL edellyttää 100Eur:n maksamiselta äänioikeutta (ja siten mahdollisuutta vaikuttaa myös hallitukseen/hallituksessa). Säännöistä ei löytynyt vastausta siihen saako kannatusjäsen äänestää. Tämä on myös periaatteellinen kysymys. Eli millaisen vallan haluamme  antaa organisaatiojäsenille? Säännöissä ei määritelty oikeuksia. Jos yhdelle kannatusjäsenelle annetaan oikeuksia, ne on annettava kaikille. Käytännössä tarkoittaisi sitä, että esim. THL voisi nimetä organisaatiota edustavan henkilön, THL maksaisi organisaatiojäsenmaksun, ja ko. henkilö voisi äänestää vuosikokouksessa, asettua ehdolle hallitukseen jne. ts. organisaation edustajalla olisi samat oikeudet kuin yksilöjäsenenä.

Vaatii sääntömuutoksen, jota ei voida viedä seuraavaan vuosikokoukseen, koska siihen on alle 2 vk aikaa.

10. EFMi- ja IMIA-yhdyshenkilöiden ja STTY:n tietojen päivittäminen yhdistysten Web-sivuilla.

EFMI members – login – Pekka selvittää

11. Muut asiat

Laki lääkintälaitteista EU-direktiivin pohjalta. STM valmistelee, tulkinnanvaraista on, ovatko potilastietojärjestelmät lääkinnällisiä laitteita. Itsenäiset ohjelmistot voivat olla lääkinnällisiä laitteita. PACS ym kuuluvat direktiivin piiriin. Kun kuuluu direktiivin piiriin, tulee valmistajalle erilaisia laatuvaatimuksia, samaten käyttäjille. Virallinen ryhmä tekee guidelinen. Standardit pyritään löytämään, joita hyödyntämällä guidelinea voisi noudattaa. Direktiivi on voimassa, ja sitä on noudatettava.

12. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Vuosikokous Tampere 27.5.2010. Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja päätti kokouksen klo 18.00.