Arviointilomake

SoTeTiTe – Tutkimuspäivät

 

Lahti 23.-24.5.2011

 

Tutkimusartikkelin numero:

 

ARVIOINTILOMAKE

 

Tämä lomake on tarkoitettu yksinkertaistamaan arvioitsijoiden työtä ja helpottamaan artikkelista annettujen lausuntojen keskinäistä vertailua ja lausuntojen pohjalta tehtävää päätöksentekoa. Lomake täytetään niiltä osin, jotka sopivat käsikirjoitukseen.

 

1. Artikkelin sisältö on

Uutta tietoa                               ( )

Aikaisempaa tietoa

vahvistavaa                               ( )

Vähämerkityksellistä                  ( )

Ei tuo uutta tietoa                      ( )

 

2. Abstrakti

Kelpaa sellaisenaan                   ( )

Pientä parannettavaa                 ( )

Merkittävää parannettavaa         ( )

 

3. Artikkelin teoreettiset lähtökohdat/

    kirjallisuus

Kelpaavat sellaisenaan               ( )

Pientä parannettavaa                 ( )

Merkittävää parannettavaa         ( )

 

4. Tutkimustehtävien/ ongelmien

    esittely

Kelpaavat sellaisenaan               ( )

Pientä parannettavaa                 ( )

Merkittävää parannettavaa         ( )

 

5. Käytetyt tutkimusmenetelmät

   

Kelpaavat sellaisenaan               ( )

Pientä parannettavaa                 ( )

Merkittävää parannettavaa         ( )

 

6. Tuloksien esittely

Kelpaavat sellaisenaan               ( )

Pientä parannettavaa                 ( )

Merkittävää parannettavaa         ( )

 

7. Kuvioiden, taulukoiden ja kieliasun

    selkeys

Kelpaavat sellaisenaan               ( )

Pientä parannettavaa                 ( )

Merkittävää parannettavaa         ( )

 

8. Johtopäätökset ja pohdinta

Kelpaavat sellaisenaan               ( )

Pientä parannettavaa                 ( )

Merkittävää parannettavaa         ( )

 

9. Tutkimuksen sovellettavuus ja

    käytännöllinen merkittävyys

            Ei sovellettavissa                       ( )

Sovellettavissa mutta ei

merkitystä käytännössä              ( )

Sovellettavissa ja merkittävä

käytännössä                              ( )

 

10. Artikkeli voidaan julkaista

Sellaisenaan                              ( )

Korjausten jälkeen                     ( )

Ei voida julkaista                        ( )

 

11. Artikkelin esittäminen

     Terveydenhuollon Atk-päivien

      tutkimussessiossa

Kyllä                                        ( )

Ei                                             ( )

 

12. Käytetyt tutkimusmenetelmät

            Soveltuvat hyvin tutkimukseen ()

            Merkittävää parannettavaa        ()

            Ei menetelmää käytössä            ()

           

 

Yhteenveto palautteesta kirjoittajalle:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Palaute konferenssin tieteelliselle toimi- kunnalle (jos poikkeaa yhteenvedosta):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________