Hallituksen kokousmuistio 6.5.2015

PÖYTÄKIRJA            
Hallituksen kokous

Aika    6.5.2015 klo 16:15
Paikka    Lync

Läsnä
Kristiina Häyrinen, x puheenjohtaja
Pirkko Nykänen,x
Hannele Hyppönen,x
Ritva Karjalainen-Jurvelin,x
Pia Järvinen-Hiekkanen
Juha Mykkänen,x
Paula Lehto
Maarit Laaksonen
Kauko Hartikainen,x
Pekka Ruotsalainen,x

1.    Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:20
2.    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3.    Asialista hyväksyttiin
4.    Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
5.    Jäsenasiat
Ei uusia jäsenhakemuksia
    
Mäkelä, Päivi                      11.03.2015
Yksityinen    Puhilas, Paula                     11.03.2015
Yksityinen    Lindgren, Rea                     23.03.2015
Yksityinen    Huotari, Matti                     02.04.2015

Edellisessä kokouksessa käsitellyille jäsenehdokkaille lähetetään yhdistyksen jäsenkirje

6.    Talous
Tilit toiminnantarkastajilla.
Tilillä 4506.17

1.    EFMI STC
2.    muut asiat
7.    Eettiset ohjeet
Eettiset ohjeet hyväksyttiin.
ISBN-tunnukset julkaisulle Pekka Ruotsalainen, Sosiaali-ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen asiantuntijaryhmä Terveystiedon tietojenkäsittelyn ammattihenkilöiden eettiset ohjeet on hankittu
ISBN 978-952-93-5584-6 (nid.)
ISBN 978-952-93-5585-3 (PDF)
Julkaisua painetaan 100 kpl Juvenes Printillä sekä julkaistaan .pdf-muodossa yhdistyksen www-sivuilla. Ritva kysyy toimittaako painotalo julkaisun Kansallisarkistoon.
Eettiset ohjeet toimitetaan myös IMIA:lle ja EFMI:lle.

8.    Tutkimuspäivät – järjestelyt, ständi sessioiden puheenjohtajat, lehti painossa
Tutkimuspäivien järjestelyt kunnossa.
Sessioiden puheenjohtajina toimii Sessio 1 ja Sessio 4 Kristiina, Sessio 2 Pekka ja Sessio 3 Hannele
Ständille posteri, esitteitä tilattu, Lehden numeroita, Pirkko ja Ritva ovat ständillä ATK-päivillä.
Lehti on painossa, STTY:lle tilattu 50 kpl ja lehden markkinointia varten 25 kpl.
Tutkimuspäiviä on markkinoitu ATK-päivien vahvistuskirjeessä.
Tutkimuspäivistä Juha laittoi vielä markkinointiviestin sähköpostilistalle.
Best paper valittu: Karisalmi, Tyllinen, Kaipio: Kohti vertaistuen sähköisiä palveluita: Kyselytutkimus erityislapsipotilaiden vanhemmille

9.    Toimintakertomus 2014-2015 hyväksyttiin

10.    Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaa käsiteltiin kokouksessa. Liitteenä päivitetty versio.

11.    EFMI konferenssi
Päätettiin selvittää mahdollisen EFMI konferenssin järjestämistä Suomessa vuonna 2017.Valmistelutoimikuntaan kuuluvat Pekka Ruotsalainen, Pirkko Nykänen ja Pekka Ruotsalainen

12.    Muut asiat

Veroilmoitus lähetetty, toiminnantarkastajien kertomus vielä lähetettävä.

TSV avustuksista tehty selvitykset, toiminnantarkastajien kertomus vielä lähetettävä.

Paperi/sähköisen arkistoinnin selvitystä jatketaan. Arkisto on Hannelella THL:ssä.