Tutkimuspäivät 2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry järjestää 18. sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät Tampereella 11.5. – 12.5.2014 Terveydenhuollon atk-päivien yhteydessä. Tutkimuspäivät muodostavat foorumin Suomessa tehtävälle sosiaali- ja terveydenhuollon informatiikan, tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimukselle ja kehittämistoiminnalle. Papereihin liittyvien esitysten lisäksi tutkimuspäivillä on mahdollisuus seurata myös keynote- esityksiä.

Tutkimuspäiville voi lähettää ehdotuksen tutkimusartikkelista. Artikkelit pyydettiin laatimaan noudattaen FinJeHeW-lehden verkkosivuilla olevia kirjoittajan ohjeita. Artikkelin kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti, ja artikkeleista julkaistaan myös englanninkielinen abstrakti.

Tutkimuspäiville ei ole nimetty erityistä teemaa tai aihepiiriä. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon informatiikan, tietotekniikan ja tiedonhallinnan alalle sijoittuvat paperit ovat tervetulleita. Soveltuvia aiheita ovat paperit esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan selvityksistä, käyttäjätutkimuksista, tiivistelmät tutkimus- ja kehittämishankkeiden menetelmä- tai määrittelytuloksista, hyvinvointiteknologian vaikuttavuustutkimukset, hankearvioinnit ja “lessons learned” -kokemuspaperit, kirjallisuuskatsaukset, uudet tekniset innovaatiot, alaan liittyvien opinnäytteiden tai väitöskirjojen tiivistelmät sekä tutkimusmenetelmiin tai tutkimuksen tarpeisiin liittyvät paperit.

Tutkimuspäivien yhteyteen on mahdollista ehdottaa myös ajankohtaisiin projekteihin tai tutkimustuloksiin liittyviä postereja ja työpaja -ehdotuksia, joista pyydetään lähettämään yhden sivun abstrakti.

Kaikki määräpäivään mennessä lähetetyt artikkelit arvioitiin referee-menettelyllä päivien tieteellisen toimikunnan toimesta ja referoinnin tuloksista annettiin tekijöille kirjallinen palaute. Hyväksytyt paperit julkaistaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen ja Suomen telelääketieteen ja e-Health seuran yhteisesti toimittamassa FinJeHeW (Finnish Journal of eHealth and eWelfare) -lehdessä, joka myös jaetaan painettuna tutkimuspäivien osallistujille. FinJeHeW on Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumissa tasolle 1 hyväksytty julkaisukanava.

Tutkimuspäivien parhaaksi arvioitu paperi palkitaan erityisellä kannustusstipendillä, joka perustuu vähintään neljän arvioijan yhteisten kriteerien mukaisesti tekemiin suosituksiin. Tutkimuspäivillä esitettäväksi hyväksytyistä artikkeleista lähetetään niiden tekijöille tieto tammikuussa 2015. Tekijät voivat korjata tai päivittää saadun palautteen perusteella papereitaan ja toimittaa sen jälkeen hyväksytyn artikkelin lopullisen version julkaisua varten.

Vuonna 2015 tutkimuspäivien ohjelmasta ja koordinoinnista vastaa STTY:n hallituksen nimeämä järjestelytoimikunta. Järjestelytoimikunnan pj:nä toimii Juha Mykkänen.

Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta http://www.stty.org ja juha.mykkanen@uef.fi