Yhteisen asian äärellä

Tätä blogitekstiä kirjoittaessani jäin pohtimaan yhdistystoiminnan olemusta ja mikä yhdistys oikeastaan on. Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalista löytämäni määritelmän mukaan

Yhdistyksellä tarkoitetaan useamman kuin kahden henkilön vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteenliittymää, jonka perustana on jokin yhteiseksi ymmärretty intressi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry. kokoaa yhteen satakunta sote-alalla toimivaa tiedonhallinnan, tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan teemoista kiinnostunutta eri alojen ammattilaista. Joukossamme on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, eri ympäristöissä työskenteleviä kehittäjiä, johtajia, tutkijoita ja opettajia. Meitä yhdistävä tekijä on kiinnostus sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn, kuten yhdistyksen nimi kuvaavasti määrittää.

Toiminnan tarkoitus
Sosiaali – ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen tarkoituksena toimia yhdyssiteenä alalla toimivien keskuudessa, edistää alan käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä ja soveltamista, edistää alan kansainvälisiä yhteyksiä sekä tehdä alaa tunnetuksi. Yhdistys toimii Suomen edustajana terveydenhuollon tietotekniikan kansainvälisissä kattojärjestöissä IMIA:ssa, International Medical Informatics Association, sekä vastaavassa eurooppalaisessa EFMI:ssä, European Federation for Medical Informatics. Yhdistyksellä on edustajat kummassakin järjestössä.

Yhdistystä luotsaa eteenpäin hallitus, jonka jäseniin voit tutustua kotisivuillamme. Tänä vuonna aloittaneena puheenjohtajana tavoitteenani on, että yhdistys voisi tuoda yhteen teemasta kiinnostuneita käytännön työn tekijöitä, tutkimus- ja kehittämisväkeä eri sektoreilta sekä alan yritysten edustajia sekä edistää alan tutkimustiedon leviämistä toiminnaksi.

Uutta toimintaa
Syksy on uusien avauksien aikaa ja niin myös yhdistyksessämme olemme päättäneet aloittaa blogin, jossa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyä ja tiedonhallintaa koskevia asioita eri näkökulmista. Blogin kirjoittajina toimivat hallituksen jäsenet. Blogi sisältää tietoa yhdistyksen toiminnasta, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä ajankohtaisia asioita. Pistä siis blogi seurantaa!

Tutkimuspäiviltä uutta tietoa toiminnan tueksi
Yhdistyksen näkyvin toimintamuoto on viime vuosina ollut Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät, tuttavallisesti SoTeTiTe-päivät. Vuonna 2021 järjestetään järjestyksessä 23. tutkimuspäivät Kuopiossa 11.11.2021 heti Odotettavissa koko maassa – päivän jälkeen.

Varaa päivät kalenteriisi ja tule tapaamaan uusia ja vanhoja tuttavuuksia! Toivomme, että koronatilanne sallii meidän kohtaavan Kuopiossa. Mikäli näin ei ole, järjestetään tapahtuma virtuaalisesti.

Virpi Jylhä, yhdistyksen puheenjohtaja