Sosiaalialan tiedonhallinta ja digitalisaatio hurjassa kehitysvauhdissa

Puhun varmasti monen sosiaalialan ammattilaisen puolesta sanoessani, että sosiaalialan koetaan olevan näkymättömissä puhuttaessa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Monelle voi tulla yllätyksenä, että sote-uudistus on muutakin kuin lääkärille pääsyä tai fysioterapiaa. Sama tilanne on vallinnut myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä, mutta uskallan väittää, että tilanne on muuttumassa!

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä on voimaa

Olen työskennellyt sosiaalialan tiedonhallinnan asioiden ja digitalisaation parissa noin viisi vuotta ja tottunut siihen, että olen vähemmistöedustajana erilaisissa työryhmissä. Terveydenhuollon edustajat ovat toivottaneet minut joka kerta lämpimästi tervetulleeksi yhteistyöhön ja välillä olen jopa kuullut huudahduksen, että ”Vihdoin!” Yhteistyö on ollutkin hyvin hedelmällistä ja tietoa sosiaalialan erityisyydestä sote-kentässä on janottu. Minusta tuntuu, että todellinen sote-integraatio onkin tapahtunut virtuaalisessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä. Sosiaalialan osaajat ovat aktiivisesti kehittämässä uudenlaisia digitaalisia palveluja asiakastyöhön, ja terveydenhuollossa kertynyttä osaamista on voitu hyödyntää. Toki sosiaalihuollon digipalvelut ovat vielä terveydenhuollon vastaaviin vähäisiä, mutta tulevina vuosina yhä useampi sosiaalihuollon palvelu on saavutettavissa perinteisten kanavien lisäksi myös digitaalisesti.

Sosiaalialan tiedonhallinnan murros on käynnissä

Sosiaalialan tiedonhallinnassa tapahtuu tällä hetkellä myös paljon, kun kansallisesti määritelty yhtenäinen sosiaalihuollon tietomalli tulee käyttöön Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä. Sosiaalihuollon tiedonhallinta on ollut vuosikaudet takamatkalla terveydenhuoltoon nähden, kun yhtenäisiä asiakastyön kirjaamistapoja ei ole ollut ja tietojen arkistointitavat ovat olleet kunta- ja organisaatiokohtaista. Sosiaalihuollon asiakastietoa ei ole voitu hyödyntää riittävällä tavalla esimerkiksi palvelujen kehittämisessä. Kuvaavaa on se, että tähän asti ei ole voitu ilmoittaa edes täsmällistä tietoa siitä, kuinka paljon asiakkaita sosiaalihuollossa valtakunnallisesti on, koska asiakkuuden käsitettä ei ollut yhteisesti määritelty. Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä tilanne muuttuu täysin, kun sosiaalihuollossa tulee lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) mukaan kirjata yhtenäisten tietorakenteiden mukaisesti ja tiedot arkistoidaan sosiaalialan asiakastiedon arkistoon teknisesti yhtenäisessä muodossa. Sosiaalialan valtakunnallinen tietopohja alkaa kertyä ja tietoa päästään hyödyntämään tutkimuksessa ja kehittämisessä ennennäkemättömällä tavalla.

Sosiaalialan ihmiset, tulkaa mukaan!

Väitän, että sosiaaliala ei ole näkymätöntä, jos me emme niin halua. Meidän on itse käärittävä hihat ja alettava hommiin sosiaalialan tunnettuuden parantamiseksi. Mennään aktiivisesti mukaan kehittämään digitaalisia palveluja ja vaaditaan sosiaalihuollolle soveltuvia ratkaisuja. On ollut kunnia päästä mukaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen hallitukseen ja sitä kautta myös tuomaan sosiaalialan näkemystä yhteiseen keskusteluun. Toivottavasti yhdistykseen saadaan jatkossa lisää sosiaalialan tiedonhallinnan parissa työskenteleviä ja tutkivia sekä asiasta kiinnostuneita jäseniä mukaan. Tämä on yksi paikka lisää jatkaa sosiaalialan näkyväksi tekemistä!

Kaisa Hujanen, STTY:n hallituksen jäsen