Hallituksen kokous 30.3.2011

PÖYTÄKIRJA

STTY hallituksen kokous

Aika 30.3.2010 klo 14-16

Paikka THL 770

Läsnä

Kristiina Häyrinen puheenjohtaja

Hannele Hyppönen sihteeri

Ritva Karjalainen-Jurvelin

Juha Mykkänen

Pekka Ruotsalainen

Heli Sahala

Anna Väinälä

Poissa: Arto Holopainen

Pia Järvinen-Hiekkanen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.09 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2. Asialistan hyväksyminen

Lisättiin asialistalle Arton posti eHealth-palkintoehdotuksiksi, sekä lehden ensi vuodelle saama tuki

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja lähtenyt vain edelliseen kokoukseen osallistuneille. Puheenjohtaja kävi läpi kokouksen päätökset, hyväksyttiin. Sihteeri viimeistelee pöytäkirjan ja laittaa sen tiedoksi hallitukselle.

4. Jäsenasiat

Edellisen kokouksen jälkeen tullut maksuja

Satu Anttonen hakenut jäsenyyttä, esitettiin, että kun maksanut jäsenmaksun, hyväksytään jäseneksi. Hannele lähettää jäsenkirjeen

5. Talous

4279€ tilillä, siitä suurin osa Tievan koulutuksesta tullutta rahaa. Lopullista selvitystä ei ole vielä, voittoa jää, Tieva voi käyttää rahoja esim. eettisten sääntöjen valmisteluun (kokouskulut).

Imian jäsenmaksu sekä IMIA Yearbook 2011 tullut, ne maksetaan.

Tilintarkastuskertomus käytiin läpi. Viime vuoden lehden kulut tasaamatta telelääketieteen seuran kanssa. TSV.lle tehty selvitys viikko sitten. Lehti pystyi hyödyntämään kuluihinsa kaiken annetun rahan.

6. TSV:n avustus

Telelääketieteen seuralle siirtynyt vastuu kustannuksista vuoden vaihteessa, Jarmo Reponen toimitusneuvoston puheenjohtajana. He hakivat tsv:n avustusta, ja saatu 3000 euroa tälle toimintavuodelle.

Stty haki avustusta kv -toimintaan (imian ja efmin council kokousten kuluihin ja kv-yhdistysten jäsenmaksuihin) yhteensä 4720 euroa, 520 euroa saatiin. Myönnetty summa vastaa jäsenmaksusummaa, esitetty, että se käytetään siihen.

Päätettiin että summa käytetään jäsenmaksuihin.

7. Tutkimuspäivät – tilanne

9 paperia saatu, ovat arvioitsijoilla, deadline 4.4. On joitain ihan uusia avauksiakin. Papereita on vähän, ja niissä ei ole rakenne arviointikriteerien mukainen. Oliko markkinointi huonoa, vai eikö tällä alalla ole tutkimusta, vai onko liikaa kongresseja, vai eikö meidän profiili ole oikea? Meidän pitäisi houkutella opiskelijat kirjoittamaan. Meillä Edulliset osallistumismaksut, avoin call for papers.

Pitäisikö meidän fokusoida opiskelijoihin ja antaa laajennettu feed-back paikan päällä?

Pitäisikö meidän tehdä topic-lista, taloustieteelliset, oikeustieteelliset, tekniset, yhteiskuntatieteelliset, sosiaalitieteelliset artikkelit

Kohdennetut viestit yliopistojen professoreille ja ammattikorkeakoulujen yhdyshenkilöille.

Viestintään tarvitaan myös ”markkinointiesite”, jota voi liitetiedostona helposti välittää sekä printata, ja jakaa opiskelijoille. Sähköisille yliopistojen ilmoitustauluille pitäisi saada tämä esite näkyviin. Voitaisi myös informoida Tallinnan teknistä yliopistoa. Ovat rakentaneet eHealth koulutusohjelmaa. Sovittiin, että Pia tiedotusvastaavana ottaa päävastuun esitteen tekemisestä. Kuvia esitteeseen – mm. tutkimuspäivien julkaisupino; FinJeHew-lehti; muuta?

Lisäksi voidaan kutsua vetovoimaisia keynote-puhujia.

Puolentoista päivän konferenssissa voitaisi pitää tuutorointisessioita. Ajatuksena oli, että meillä olisi ollut menetelmistä tänä vuonna, mutta se ei toteutunut.

Ohjelma 23-24.5.2011:

Maanantaina aloitetaan klo 14, keynote-puhujat tässä peräjälkeen.

Avaus ja ”mainokset” (mm interoperability)

Keynote-puheet a’45min:1: tietohallintojohtaja – antti-olli taipale

2: 15 (tutkimuksellinen näkökulma) vm maire ahopelto – Hannele pyytää (ma 15.00).

3. 16-19 iltavastaanotto ja vuosikokous

Koko tiistai on sibeliustalolla klo 9 tai 9.15 – 15

3 paperia, tauko, pari paperia, lounastauko, 2 paperia, best paper valinta, loppusanat

Sotetite-päivät ma toriklubilla, ti sibeliustalolla. Toriklubille 7 pv ennalta ilmoittautuneiden määrä

Miten järjestämme ilmoittautumisen?

Joskus yliopistojen sivuilla. Joskus webropol-ilmoittautuminen Kuntaliiton sivustojen kautta. Heli kysyy Kaukolta webropol-ilmoittautumisen 13.5 mennessä, liittyy atk-päiviin. Osallistumismaksu 30 euroa, sisältää osallistumisen ja iltapalan sekä maanantain kahvin + julkaisun.

Parhaan paperin kriteerit

Prosessi monivaiheinen, ei kerkiä käydä läpi. jokaiselle paperille tulee 2 paperin palaute. Riittää, että niistä pystyy poimimaan ne, jotka saaneet parhaat. Pekka vastaa, Kristiina kysyy Kaijaa.

18.4.korjatut paperit, Viikolla 16 THL julkaisutoimikuntaan.

Sovittiin, että Hannele lähettää Kristiinalle viime vuoden taittopohjassa olleet yleistekstit, Kristiina lisää siihen korjatut paperit ja lähettää Hannelelle julkaisutoimikuntaan toimitettavaksi.

8. Markkinointikirje

Jätetään seuraavaan kokoukseen

9. Kirje IMIA ja EFMI edustajille

Viime vuonna siivottiin edustajalistaa, tarkoituksena saada toimintakertomukseen kv-ryhmien toiminnasta tilannekatsaus. Kristiina laatinut edustajille kirjeen, joka käytiin läpi.

Hallituksen jäsenet hyväksyivät kirjeen

10. Muut asiat

Jäsenkirje. Pitää saada lähtemään huhtikuussa, menee kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen. Pohjaa laitettu Hannelelle. Samalla menee tieto jäsenmaksusta. Pitää muokata loppuun ja saada lähtemään huhtikuun aikana.

Telelääketieteen seura on liittynyt European MHealth-alliance, www,eumha.com jäseneksi.

Seura tiedustelee tunnustuspalkintoehdokkaita. Jos jollain mielessä arvokasta työtä tehneitä, heitä voisi ehdottaa. Keskusteltiin ehdokkuuden kriteereistä, todettiin, että Jarmo Reponen voisi olla sopiva ehdokas, toisena Pentti Sopanen, kolmantena Riikka Vuokko, joka väitellyt Turusta. Jari Yli-Hietanen, väitellyt Tampereelta.

Toimintakertomus

Kristiina valmistelee

Toimintasuunnitelma

Kristiina valmistelee

11. Seuraava kokous

Sähköpostikokous huhtikuun loppu, toukokuun alku, sähköpostikokous, viikko 18. toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tutkimuspäivien tilanne.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:09