Kokouskutsu 30.8 klo 14-16

KOKOUSKUTSU   
Hallituksen kokous

Aika 31.8.2010 klo 14-16
Paikka THL, Lintulahdenkuja 4, Helsinki, kokoushuone Selleri
Läsnä Kristiina Häyrinen puheenjohtaja
 Arto Holopainen
 Hannele Hyppönen sihteeri
 Pia Järvinen-Hiekkanen
Ritva Karjalainen-Jurvelin
Juha Mykkänen
 Pekka Ruotsalainen
Heli Sahala
Anna Väinälä
 
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Asialistan hyväksyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liitteenä)
4. Yhdistyksen web-sivut
a. Päivittäminen
b. Jäsenrekisteri
c. Sähköpostilistat
d. IMIA ja EFMI työryhmien toiminnasta tiedottaminen
5. Jäsenasiat
Uudet jäsenet
Heidi Korin, Tuula Karhula, Mäkinen Arja, Ranta-aho Arja,Saarni Lea
Yhdistyksen sääntöjen 5 § 2 mukaan ”Jos yhdistyksen jäsen on kahtena peräkkäisenä vuonna jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, hallitus voi erottaa hänet yhdistyksestä.”
Jäsenrekisterissä on useita tällaisia jäseniä. Hallitus päättää toimenpiteistä asiassa.
6. Talousasiat:
Tilillä :  5481,56 (sisältää lehden julkaisuavustus 3000)
IMIA ja EFMI jäsenmaksu, IMIA vuosikirja
7. IMIA Statues Proposal
8. Erillinen tapahtuma Telelääketieteen ja eHealth-seuran kanssa syksyllä
9. Toimintavuoden tutkimuspäivät
10. Muut asiat
Lehti
IMIA Member Service käyttäjätunnukset
EFMI?
TSV:n jäsenkirjeen perusteella Julkaisufoorumin ohjausryhmä pyytää alkusyksystä yliopistoilta, tiedeakatemioilta ja tieteellisiltä seuroilta sekä sektoritutkimuslaitoksilta ehdotuksia paneelien jäseniksi.
Joten meidän on mietittävä myös oma ehdokkaamme paneelin jäseneksi.
11. Seuraavat kokoukset
25.10. klo 14
12. Kokouksen päättäminen