Vuosikokouksen 2011 asialista

ESITYSLISTA            30.3.2011
Vuosikokous

Aika    23.5.2011 klo 16-

Paikka    Toriklubi, Vapaudenkatu 12, Lahti

1.    Kokouksen avaus

2.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3.    Esityslistan hyväksyminen

4.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.    Hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta

6.    Tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta

7.    Tilintarkastajien kertomus edelliseltä tilivuodelta

8.    Tilinpäätöksen vahvistaminen

9.    Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

10.    Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varamiesten valinta

11.     Seuraavana kalenterivuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus sekä varsinaisille että kannattajajäsenille

12.    Seuraavan toimintavuoden toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen

13.    Hallituksen puheenjohtajan valinta

14.     Hallituksen muiden jäsenten valinta

15.    Muut asiat

16.    Kokouksen päättäminen