Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen yhteisöjäsenet

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikka-alan yritykset, sairaanhoitopiirit, kunnat ja kuntainliitot, yliopistot ja muut oppilaitokset sekä tutkimuslaitokset voivat STTY:n kannatusjäseneksi liittymällä tukea alan tutkimusta ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Yhteisöjäseniä ovat tällä hetkellä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Suomen Kuntaliitto

Itä-Suomen yliopisto

GE Healthcare

HL7 Finland ry

Arcada

Betesda-säätiö