Hallituksen kokousmuistio 18.11.14

STTY:n hallituksen kokouksen muistio 18.11.2014

Aika: ajalla 18.11.-7.12.2014

Paikka: sähköposti

Läsnä: pj Kristiina Häyrinen, Juha Mykkänen, Kauko Hartikainen,  Ritva Karjalainen-Jurvelin, Hannele Hyppönen, Pirkko Nykänen, siht. Pia Järvinen-Hiekkanen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Asialistan hyväksyminen

 •  Asialista hyväksyttiin

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

 • Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

5. Jäsenasiat

Allaluetellut henkilöt hyväksytään yhdistyksen jäseneksi, kun ovat maksaneet jäsenmaksun. Kauko Hartikainen lähettää uusille jäsenille  tervetuliaiskirjeen.

 • Myös Ylöjärven
 • Nissinen, Sari 15.09.2014
 • Ylisiurua, Marjoriikka 07.10.2014
 • Uusitalo, Kirsi 13.10.2014
 • Jokela, Teemu 28.10.2014
 • Meriluoto, Marita 05.11.2014

6. Talous

 • Tilin saldo 2.12: 3681,11 euroa

7. www-sivut

 • Kristiina päivitti kansainvälisen osion ja yritti laittaa IMIA ja EFMi työryhmät siten, että hallituksella olisi mahdollisimman vähän päivitettävää, kommentit tervetulleita 
 • Miten lähetetään hallituksen jäsenille (sähköposti?) vai hallituksen osio kotisivuilla?  Pia ehdottaa, että sihteeri kirjaa muistion webbisivuille ja käyttää tulosta -toimintoa ja lähettää sen sitten hallitukselle sähköpostilla (lisäys 9.2.2015)

8. Tutkimuspäivät

 •  Call for papers julkaistu 12.11. sotetite-listalla. Artikkeleja pyydetty 19.12. mennessä, jatketaan jättöaikaa suunnitellusti jos ei tule paljon papereita siihen mennessä. PYYNTÖ HALLITUSJÄSENILLE: välittäkää kutsua eteenpäin eri kanaviin ja aktivoikaa kirjoittajia! http://www.stty.org/tutkimuspaivat
 • Atk-päivien ohjelmarakenne on entinen: 12.5 aamupäivällä on yhteissessio, joten tutkimuspäivien rinnakkaissessiolle on hyvin tilaa. Kansainvälisestä sessiosta ei ole vielä sovittu, mutta jos se toteutuu iltapäivään, tutkimuspäivien osallistujat ovat tervetulleita siihen ilman osallistumismaksua
 • Tammikuun alussa täytynee ruveta etsimään tiloja tutkimuspäivien 1 pv:n? Oliko tarkoitus 11.5. aloittaa?

9. Yhdistyksen historia

 • Yhdistyksen historian tekijää on kysytty Itä- Suomen yliopistolta. Mahdollisesti löytyisi tekijä, joka haluaisi tehdä myös pro gradu-tutkielman liittyen aiheeseen. STTY historiaan liittyvä gradu Reko Linko: Terveydenhuollon tietotekniikan kehittyminen Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen näkökulmasta löytyy http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-16038
 • Pro gradu: aihe, näkökulma, mitä haluamme viestittää mahdolliselle tekijälle. Kannatetaan historiagradua. Pitää miettiä, miten fokusoida, kirjataanko yhdistyksen kehitys, halutaanko pohtia laajemmin yhdistyksen toimintaa aikojen saatossa suhteessa kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan ja tapahtumiin. Linkon työ perustui pitkälle Paul Grönroosin haastatteluihin. Toiselle gradulle on kyllä tilaa.
 • Pro gradu voisi käsittää ”yhdistyksen uudelleen alun” jälkeistä toimintaa
 • Merkittävin toimintamuoto on tutkimuspäivät, voisiko myös tarkastella millaista tutkimusta tutkimuspäivillä on esitelty?

10. Muut asiat

 • FinJeheW. 4/2014 numero julkaistu. Numero painetaan. Yhdistystä ja lehteä markkinoitiin (Ritva & Juha) IV Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumissa 9.10.2014. Yhdistykselle tehtiin posteri ja esite
 • Seminaari: Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa 2 11.12.2014 http://www.uef.fi/fi/aducate/kokonaisarkkitehtuuri/ajankohtaista 
 • Tietosuojavastaavien osallistuminen Profession järjestämään koulutukseen. Periaatteita: yhteistyöstä ei peritä maksua, jäsenrekisteriosoitteita ei luovuteta, yhdistys näkyy logolla ja tapahtumassa ja voi vaikuttaa sisältöihin,jäsenet saavat alennuksen.
 • Pirkko päivittää Efmin sivut ja tulostaa tietomme sieltä ja laittaa hallituksen jakeluun kommenteille, mitä halutaan muuttaa. 
 • IHE-jäsenyys:

STTY:n IHE-jäsenyys edistyi, kiitokset erityisesti Kristiinalle. Tämä edesauttaa osaltaan Suomen IHE-toiminnan virallistamista ja sitä kautta järjestelmäympäristön kehittymistä avoimeen suuntaan. Yhdistyksen toimintakertomukseen ja esittelymateriaaleihin laitetaan tämä jäsenyys näkyviin. Logo laitetaan etsivulle ja lisätään myös PPT-esittelymateriaaliehin. 

Yhdistys voi halutessaan nimetä IHE International komiteoihin edustajia. Nämä voivat olla myös muita kuin hallitusjäseniä tai yhteyshenkilöitä. Tulevissa kokouksissa voitaisiin keskustella halutaanko tätä nostaa myös mahdollisena jäsenetuna esiin tai onko hallitusjäsenillä ajatuksia tai halukkaita tiedossa.

On behalf of Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) International, we are happy to inform you that Finnish Social and Health Informatics Association has been approved as a Member Organization of IHE International.
Your membership enables your organization to participate in an active and growing volunteer-led non-profit entity with over 200 member organizations from across the globe. There are many opportunities to contribute and learn. We look forward to your participation.
As a Member Organization, Finnish Social and Health Informatics Association may at any time designate representatives to each IHE domain committee on which it wishes to be represented. Designated representatives may be added or changed at any time by providing written notification (e.g., via email) to the secretary of the committee in question. The full list of committees and the contact information of their secretaries is available online at http://wiki.ihe.net/index.php?title=Committees.
The secretaries of these committees will be alerted to add your representatives to their rosters, and to send them invitations to join the Google Group listserves used by the committees. There is also Google Group for IHE Member Organizations, which you (as the primary contact designated on the application) will be invited to join. In order to use the Google Group you will be required to create an account using your contact email (which functions as your user name) and a password (which you will create). If you or your representatives encounter any difficulties, please contact us at ihe@rsna.org.
Your organization will be added to the list of members published on the IHE Website (http://www.ihe.net/Member_Organizations/). We also periodically share this list with the press and public through other means. We encourage you to publicize your membership in IHE, as well.
You have indicated interest in the following type(s) of IHE sponsorship:
New National/Regional Deployment Committee Sponsor
The Secretary of the IHE International Board will contact you to discuss your interests and opportunities for sponsorship.
Thank you again for becoming a Member Organization of IHE International. We look forward to your active participation in this growing initiative.
Chris Carr
Secretary, IHE International Board

 

Muistion kirjasi Pia Järvinen-Hiekkanen