STTY:n edustajat kattojärjestöissä

STTY on Suomen edustaja terveydenhuollon tietotekniikan kansainvälisissä kattojärjestöissä International Medical Informatics Association (IMIA) sekä vastaavassa eurooppalaisessa European Federation for Medical Informatics  (EFMI). Tarkoituksena on laajentaa kansainvälistä toimintaa myös sosiaalialan vastaaviin järjestöihin Human Services Information Technology Applications (HUSITA) ja European Network for Information Technology and Human Services (ENITH).

STTY:n edustajat
* IMIA General Assembly: Laura-Maria Peltonen
* EFMI Council: Kristiina Häyrinen

Seuraavat yhdistyksen jäsenet toimivat aktiivisesti EFMI:n ja IMIA:n työryhmissä. Työryhmien raportteja kootaan yhdistyksen jäsensivustolle.
Pirkko Nykänen EFMI Eval
Pekka Ruotsalainen IMIA WG SiHiS.
Laura-Maria Peltonen EFMI Nursing Informatics (NI), IMIA SEP
Kaija Saranto EFMI EDU, IMIA NI SIG
Ulla-Mari Kinnunen, IMIA NI SIG
Pia Liljamo, IMIA NI SIG

STTY nimeää Suomen kansalliset yhteyshenkilöt työryhmiin. Jos olet kiinnostunut osallistumaan jonkin kansainvälisen työryhmän työskentelyyn tai kotimaiseen ”yhteyspiiriin” sen alalla, ota yhteyttä kyseisen työryhmän suomalaiseen yhteyshenkilöön. Jos sellaista ei ole nimetty, voit tarjoutua yhteyshenkilöksi ottamalla yhteyttä STTY:n hallitukseen. Yhteyshenkilön velvollisuutena on ensisijaisesti välittää tietoa työryhmän toiminnasta kuten konferensseista ja sähköpostilistoista Suomeen, ja vastaavasti välittää tietoa Suomesta työryhmälle päin. STTY ei pysty kustantamaan työryhmän kokouksiin ja konferensseihin osallistumiskuluja.