Lisää kansainvälisestä yhteistyöstä workshoppien muodossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen jäseniä on vuosien saatossa kuulunut ja yhä kuuluu tiettyihin kansainvälisen kattojärjestömme, International Medical Informatics Association (IMIA), työryhmiin. Ryhmistä mainittakoon esimerkiksi Ethics, Privacy and Security in Health Informatics – IMIA EPSHI WG, Health and Medical Informatics Education WG, Health Informatics for Patient Safety WG, Standards in Health Care Informatics WG, Student and Emerging Professionals Special Interest Group – IMIA SEP SIG ja IMIA NI. Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen on tärkeää siten myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn ja tiedonhallinnan alalla.

Hoitotyön tiedonhallinnan (Nursing Informatics, NI), pidemmältä nimeltään Nursing Informatics Special Interest Group (NISIG), puheenjohtajana toimii norjalainen Ann Kristin Rotegård. Kyseisen ryhmän alaryhmiä ovat: NI-Health Informatics Standards, NI-Education, NI-Evidence Based Practice ja NI-Consumer/Client Health Informatics. 

Olen NI-Evidence Based Practice (EBP) -työryhmän jäsen. Ryhmämme missio on jakaa hoitotyön tiedonhallinnan näyttöön perustuvia käytäntöjä monitieteiselle terveydenhuollon tiedonhallinnan yhteisölle. Vision on saavuttaa nuo parhaat käytännöt muun muassa hoitotyön kirjaamisesta, termistöistä, standardeista, työnkuluista, eri analyysimenetelmistä ja työkaluista. Ylhäinen tavoitteemme on lisätä yhteistyötä ja jakaa tietoa hoitotyön tiedonhallinnan hankkeista maailmanlaajuisesti.  

Covid-pandemia toi hieman muutoksia suunnitelmiimme vuosina 2020 ja 2021. Suunnitellut konferenssit muuttuivat e-konferensseiksi, kuten Laura-Maria Peltonen kirjoitti edellisessä blogissa. Marraskuussa 2020 järjestimme työpajan EFMI STC2020 -konferenssissa, jonka me STTY:n toimesta menestyksellisesti organisoimme. Alustavat työpajaesitykset pitivät puheenjohtaja Robyn Cook, joka kertoi määritelmää käsitteelle ”evidence-based nursing informatics”, Pia Liljamo aiheenaan Evidence-based digital services in Health Village ja allekirjoittanut aiheena Evidence Based Terminology Work in Finland. Tämän jälkeen käytiin osallistujien kesken teemaan liittyvää keskustelua esittämiimme kysymyksiin:

 

  • What are the opportunities or ideas you have for sharing evidence-based nursing informatics practice? 
  • What do you think are the challenges for sharing globally? 
  • What are the recommendations for the future?

 


Hyvästä keskustelusta huolimatta työpajan tuotokset jäivät vähäisiksi. 

Pohdimme pienessä ryhmässämme, kuinka saada lisää innokkaita jäseniä mukaan. Miten etenemme?

NI2021 konferenssin työpajassa Charlotte Weaver esitteli valmiin Nursing Big Data Repositoryn, https://www.nursingbigdata.org/, joka on kehitetty laajassa asiantuntijaryhmässä. Lyhyesti, sen tavoitteena on toimia maailmanlaajuisena EBP-sisältöjen, standardien ja esimerkkien alustana.  eRepository sisältää muun muassa artikkeleita ja kirjoja linkkeineen. Käythän tutustumassa siihen oheisesta linkistä!

Oma työpajaesitykseni Terminology work in Finland – Evidence-based update of the FinCC kirvoitti osallistujien kesken antoisaa keskustelua hoitotyön kirjaamisen standardien tärkeydestä. Edellä esitettyihin samoihin kysymyksiin kohdentunut keskustelu osoitti hoitotyön tiedonhallinnan ammattilaisten tunnistavan aiheen kansainvälisiä eroja sekä kehittämis- ja osaamistarpeita.

NI neljän alaryhmän toiminnasta keskusteltiin myös konferenssin aikana pidetyssä yleiskokouksessa (General Assembly), kuinka rekrytoida enemmän aineista kiinnostuneita mukaan. Saammekin siihen jatkossa lisäideoita NI:n varapuheenjohtaja Nick Hardikerilta. Jos kiinnostuit teemoista ja kansainvälisestä työryhmätyöskentelystä, katso lisää esitteestämme

Ulla-Mari Kinnunen, STTY:n hallituksen jäsen

Ulla-Mari Kinnunen