Hallituksen muistio 25.5.2015

PÖYTÄKIRJA 25.5.2015

Hallituksen kokous

Aika 25.5.2015 16:30
Paikka Lync, puhelin
Läsnä

Kristiina Häyrinen, x
Pia Järvinen-Hiekkanen, x 17:20-18
Juha Mykkänen,x
Paula Lehto,x poistui klo 17:55
Sari Palojoki, x
Jaana Lopperi, x
Sari Nissinen, x
Alpo Värri, x
Helena Eronen, x
Ulla-Mari Kinnunen,x

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2. Asialistalle lisättiin kohtaan muut asiat EFMI, IMIA, FinJeHeW toimitusneuvoston edustus.

3. Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävät eri rooleille

Juha Mykkänen, varapuheenjohtaja, tutkimuspäivät

Jaana Lopperi, sihteeri – jäsenkirje, kokousten pöytäkirjat

Sari Nissinen, rahastonhoitaja – laskut, kirjanpito, jäsenrekisterin ylläpito

Pia Järvinen-Hiekkanen tiedotusvastaava – kotisivut

Sari Palojoki markkinointivastaava- markkinointiesitteet

Avustus selvitykset (puheenjohtaja),

Muut tehtävät esimerkiksi seminaarien järjestelyt sovitaan tilannekohtaisesti

Päätettiin, että yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet poistetaan Kauko Hartikaiselta ja myönnetään puheenjohtajan lisäksi rahastonhoitaja Sari Nissiselle.

4. Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja on laitettu sähköpostilla hallitukselle tiedoksi

5.Toimintasuunnitelma

STC järjestäminen käsitellään seuraavassa kokouksessa

IHE virallinen edustaja Alpo Värri.

Lääketieteen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen kanssa selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia. (puheenjohtaja Jari Viik)

Seuraavan vuoden tietosuojavastaavien koulutuspäivien järjestämistä selvitetään.

Terveystiedon tietojenkäsittelyn ammattihenkilöiden eettiset ohjeet käydään läpi, mietitään kansi ja julkaistaan kotisivuilla.

6. Talous

4960,08 euroa

7. Jäsenasiat

Uudet jäsenet Jaana Lopperi, Päivi Mäkelä

Hyväksytään yhdistyksen jäseneksi, kun ovat maksaneet jäsenmaksun. Sihteeri laittaa tervetulokirjeen

8. Muut asiat

Jäsenrekisteri uusitaan. Otetaan käyttöön Flowmembers. Harri Saloa pyydetään kouluttamaan jäsenrekisteri.

IMIA edustaja: Sari Palojoki

EFMI edustaja: Kristiina Häyrinen

FinJeHeW toimitusneuvosto: Ulla-Mari Kinnunen ja Alpo Värri

Suomen Telelääketieteen ja eHealth seura toivoo, että STTY etsii muita yhteistyökumppaneita mahdollisen STC:n järjestämiseen.

Pia selvittää uusille hallituksen jäsenille oikeudet kotisivuille.

9. Seuraavat kokous

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:25