Hallituksen kokous 3.5.2011-19.5.2011

Hallituksen sähköpostikokous

Aika 3.5.2011-19.5.2011

Läsnä Kristiina Häyrinen puheenjohtaja

Hannele Hyppönen

Pia Järvinen-Hiekkanen

Ritva Karjalainen-Jurvelin

Juha Mykkänen

Pekka Ruotsalainen

Heli Sahala

Anna Väinälä

Poissa:Arto Holopainen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2. Asialistan hyväksyminen

Asialistaan lisättiin talousarvio toimintasuunnitelma kohtaan sekä jäsenmaksujen suuruus vuonna 2012.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttiin.

4. Jäsenasiat

Jäsenmaksun maksettuaan yhdistyksen jäseniksi hyväksytään Majuri-Kajan, Jaana,,Voipaala, Ritva ,Taskinen, Teppo, Kinnunen, Maija-Liisa, Witick, Tanja ja Juntunen Kaisa. Hannele lähettää uusille jäsenille jäsenkirjeen.

5. Talous
Merkitään tiedoksi Tilillä 29.4.2011  4363,56

6. Tutkimuspäivät – tilanne
Tiloihin ja tarjoiluihin liittyvät asiat on Heli Sahala sopinut. Tarjoilut tilataan ilmoittautumisajan jälkeen eli 13.5. TI 24.5. lounasmahdollisuus Sibeliustalon viereisessä ravintolassa.
Julkaisu on noudettavissa THL:n aulapalvelusta 20.5, Heli Sahala noutaa julkaisut.
Parhaan paperin arvioivat Pekka Ruotsalainen ja Anneli Ensio.

7. Toimintakertomus
Toimintakertomus hyväksyttiin tarkennuksin. (Liitteenä)

8. Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (Liitteenä)

9. Muut asiat
Seuraavalle hallitukselle ideoita markkinointikirjeeseen.
Markkinoinnissa lähdetään yhdistyksen tarkoituksesta ja ”mikä on selvästi ominta aluetta” kysymyksestä, sitten siitä kenelle nämä asiat ovat tai tulisi olla tärkeitä, sitten siihen mitkä on ydinviestejä.
Viesti, jota haluamme välittää, ja ne, joille sitä haluamme kertoa. Viestin sisältö pitäisi räätälöidä mahdollisimman hyvin niille, keitä erityisesti haluamme lähestyä. Jossain aiemmista kokouksista listattiin niitä organisaatioita, joista toivottaisiin mukaan enemmän osallistujia. Pystyykö jäsenrekisteristä uuttamaan helposti tiedon siitä, kuinka paljon meillä on jäseniä mistäkin organisaatiosta, jotta näkisimme, miten markkinointia erityisesti pitäisi kohdentaa?
Kohderyhmän pitää olla kirkas ja asiasta voisi keskustella seuraavassa kokouksessa. Jäsenrekisterin voi sortata aakkosjärjestykseen, tosin jäsenet voivat hieman varioida miten sen kirjoittavat, mutta kyllä sieltä selvän saa. Kannattaa muistaa, että Tievalaiset ovat joukossa sellaisenaan. Samalla kun vilkaisin rekisteriä, huomasin että sinne olisi syytä päivittää muutaman henkilön työpaikkatiedot, viime aikoina on ollut liikettä organisaatiosta toiseen.
Yhdistyksen tehtävät  ja  miksi kannattaa kuulua yhdistykseen. ATK-päivillä ja /tai tutkimuspäivillä olisi hyvä olla  meillä  mainoksia, lyhyitä ja  ytimekkäitä jaettavissa ihmisille käteen.  Riittäisi yhdistyksen nimi  ja URL, ehkä vähän tekstiä avaamaan yhdistyksen  nimeä ja  kohderyhmä kenelle.

Vuoden (2012)  jäsenmaksun suuruudeksi esitetään vuosikokouksessa 25 euroa henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenillä 100 euroa

10. Vuosikokous Lahdessa 23.5.2011 klo 16

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.5.2011