Hallituksen kokousmuistio 7.4.2015

MUISTIO           
Hallituksen kokous

Aika    7.4.2015-15.4.2015
Paikka    Sähköposti

Läsnä
Kristiina Häyrinen, x
Pirkko Nykänen,x
Hannele Hyppönen
Ritva Karjalainen-Jurvelin,x
Pia Järvinen-Hiekkanen,x
Juha Mykkänen,x
Paula Lehto,x
Maarit Laaksonen,
Kauko Hartikainen,x
Pekka Ruotsalainen,x

1.    Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostiviestillä 7.4.2015
2.    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3.    Asialistan hyväksyttiin
4.    Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
5.    Jäsenasiat
    
Mäkelä, Päivi                          11.03.2015
Yksityinen    Puhilas, Paula    11.03.2015
Yksityinen    Lindgren, Rea     23.03.2015
Yksityinen    Huotari, Matti    02.04.2015

Hyväksytään yhdistyksen jäseneksi, kun ovat maksaneet
jäsenmaksun. Kauko Hartikainen lähettää uusille jäsenille
 tervetuliaiskirjeen

Jäsenkirje 2015 lähetetään kun saadaan SoTeTiTe-päivien ohjelma kotisivuille.

6.    Talous
Tilinpäätös 2014 hyväksyttiin

7.    Toimintakertomus 2014-2015 (alustava)

8.    Tutkimuspäivät
Tilanne:
Tilat varattu Tampereen yliopistolta, päärakennus, LS C8 ja lasku ohjattu Kaukolle.
Osallistumismaksuun sisältyy maanantain lounas ennen tutkimuspäivien alkua ja kahvit ennen vuosikokousta.

Tiistaina 12.5 klo 9-11 Sonaatti, aamulla kahvit näyttelytilassa.
Tutkimuspäivien ohjemaan tieto.

Kauko tekee Webropol-linkin ilmoittautumista varten
 
tilataanko jotain mainoskamaa ATK-päiville? Kauko laittoi yhden osoitteen tilauksia varten?Onko rahaa ja paljonko voi käyttää?

Esitteet: kirjalliset esitteet, Ritva painattaa.

Sotetite-päiville lehden painatus 50 kpl

Juha laatii lopullisen ohjelman
Saamme kansainvälisen keynote-puhujan *tiistaiksi*

   Elizabeth Borycki RN PhD

Associate Professor

School of Health Information Science

University of Victoria

Victoria, British Columbia

Canada

9.    Eettiset säännöt

Pekka Ruotsalainen toimittanut Eettiset säännöt ja ne julkaistaan sekä Pekka pitää key note esityksen tutkimuspäivillä.

10.    Muut asiat

Suomen Telelääketieteen ja eHealth seuran puheenjohtajalle lähetettiin onnittelut.

EFMi
We, as EFMI Board, are currently preparing for the annual council meeting
to take place during MIE2015.

One of the questions is where to host our conferences in 2017, and
following discussion in the Board, I am contacting you as National
Representative from Finland to explore if Finland would be interested in
bidding for either the STC 2017 or MIE2017. As you know, the STC conference
is smaller and usually focusing on 1-2 topics, compared to the full fledged
MIE conference. There are several good reasons to ask you in Finland, and
the most important ones are that it is quite some time since an EFMI
meeting took place in Finland, that there are several interesting health
informatics activities taking place in Finland and also quite many
participants coming to the EFMI meetings from Finland. If you have national
meetings in Finland, combining/co-hosting with an STC/MIE is fine.

We are ready to answer any question you may have, and it would be nice to
hear from you as soon as possible. If you can host any of the meetings, we
will send you the template to help prepare the bid for presentation to the
Council during MIE2015.

I look forward to hear from you,

-anne

Pyydetty lisäselvitystä
jos hallitus kannattaa STC (Special topic conference) järjestämistä Suomessa 2017, voisiko hallitus jo esittää ehdotuksia konferenssin teemaksi? olisi hyvä esittää EFMIn Anne Moenille alustava ehdotus mitä konferenssi käsittelee, vaikka muutama vaihtoehtoinen aihe.

Teema: STC on special topic conference, joten teema ei voi olla kovin laaja vaan  fokusoitu, voisiko liittyä kansalliseen kehitykseen jollain tavalla – national ehealth infrastructures, tästä joku hyvä alateema? Tai citizen-centered sevices? Tai experiences from ehealth development? Tai future? Tai…

Jos ehdotamme että järjestäisimme STC:n se voitaisin varmaan pitää tutkimuspäivien tilalla.
Ilmeisesti menot on katettava osallistumismaksuilla.
Millaiset riskit?
ja tuo Pikon mainitsema 2yhteistyökumppaneita tarvitaan ja innostunutta väkeä, aikaa ja energiaa kaiken hoitamiseen.”
Voimme anoa TSV:ltä apurahaa konferenssin järjestämiseen.
Yhteistyökumppaneja kaivataan mahdollisia STHeS, Kuntaliitto, THL, Kela, Yliopistot, Ohjelmistotoimittajat

Riski on, että osallistujia tulee vähemmän kuin odotettu, jolloin tulot ei kata kustannuksia. Tätä aukkoa voi yrittää kattaa apurahoilla – akatemialtakin voi hakea apurahaa konferenssin järjestämiseen, sitä kannattaa hakea, kuten muitakin, jos päädytään järjestämiseen.

Löytyykö hallituksesta innostuneita järjestäjiä? STM, THL, Kuntaliitto pitäisi saada kumppaneiksi, ja yliopistoja ja yrityksiä. Olisiko telelääketieteen seura mahd kumppani?

Paula Lehto vie asian STHeS hallitukseen, jos päätetään osallistua.

Tiedoksi Arto Holopainen STeHSn uusi pj ja Jarmo Reponen        varapj
               (Vuosikokous 9.4. 2015). Lähetän erillisen meilin hallituksen kokoonpanosta

Pirkko osallistuu MIE 2015 mukaan lukien Council meeting kokoukseen. TSV:n myöntämästä avustuksesta kansainväliseen toimintaan maksetaan pirko osallistumismaksu.

11.    Seuraava kokous
Doodlekyselyllä selvitetään