Ajankohtaista sote-tiedosta – missä mennään kansallisesti?

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 23. tutkimuspäivät (SoTeTiTe 2021) pidettiin Kuopiossa 11.11.2021. Aiheena oli “Yhteinen sote-tieto? – Tiedon toisiokäyttö ja digitalisaation vaikutukset”. Päivät toivat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon informatiikan, tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkijoita ja asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1998 alkaen.

Tutkimuspäivillä kuultiin tänä vuonna keynote-puheenvuoro tiimipäällikkö Erja Ailiolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hän esitteli sosiaalihuollon asiakastietoihin liittyviä ajankohtaisia näkökulmia sekä suunnitelmia sosiaalihuoltoon liittyvien tietojen kansallisen tietoarkiston etenemisestä. Professori Mark van Gils Tampereen yliopistosta kertoi terveyspalveluiden vaikuttavuuden arviointiin käytössä olevista menetelmistä ja uusista tietolähteistä sekä niihin liittyvistä tarpeista.

Keynote-esitysten lisäksi tutkimuspäivillä kuultiin tieteellisiä esityksiä ja hanke-esityksiä. Esitysten sisällöt perustuivat artikkeleihin, jotka ovat julkaistu Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen ja Suomen telelääketieteen ja e-Health seuran yhteisesti open access -periaatteella toimittamassa referee-tasoisessa verkkolehdessä Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW).

Tutkimuspäivien parhaan paperin palkinto myönnettiin Samuel Salovaaralle, Jaana Leinoselle ja Marianne Silénille työstä otsikolla ”Tietojärjestelmien avulla kerätyn tiedon hyödyntämisen esteet sosiaalialan organisaatioiden johtamisessa”. Tutkimuksessa oli tarkasteltu datan avulla jalostetun tiedon hyödyntämistä tiedolla johtamisessa osana valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurannan ja arvioinnin hanketta. Se kattoi sosiaalialalla toimivien julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden tunnistamia esteitä datan hyödyntämiselle tiedolla johtamisessa.

Tutkimuspäivien aikana myönnettiin lisäksi tunnustuspalkinto yhdistyksen edeltävälle pitkäaikaiselle puheenjohtajana Kristiina Häyriselle. Palkinto myönnettiin pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja tietojenkäsittelyn kehittämisessä ja edistämisessä. Paljon onnea!