Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry

Föreningen för informationsbehandling inom social- och hälsovården rf
Finnish Social and Health Informatics Association

STTY logo

                     

FinJeHew

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys (STTY) tuottaa yhteistyössä Suomen Telelääketieteen ja e-Health-seuran (STeHS) kanssa Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW) -lehteä.

 

TERVEYSKYLAPRO R logo pos rgb KUMPPANEILLESosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys (STTY) tekee yhteistyötä TerveyskyläPro:n kanssa

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys järjestää EFMI STC2020 e-konferenssin yhteistyössä EFMI EDU, Citizen and Health Data, Eval ja SSE työryhmien kanssa 26-27.11.2020. Early Bird registration 21.9.2020 saakka. 

 

                                                   Löydät STTY:n nyt myös Facebookista STTY ry ja Twitteristä nimellä

                                   @STTYry

Tutkimuspäivät

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan (SoTeTiTe) tutkimuspäivät on järjestetty vuosittain 1998 alkaen.

Tutkimuspäivien tarkoituksena on:

* nostaa esiin Suomessa tehtävää alan tutkimusta kaikilla osa-alueilla, lääketieteellisestä signaalinkäsittelystä sosiaalipalvelujen tietojärjestelmien arviointiin;
* tarjota alan jatko-opintoja aloittaville ja suorittaville tilaisuus kuunnella vanhempien tutkijoiden luentoja, luoda kontakteja muiden paikkakuntien tutkijoihin ja saada palautetta tutkimussuunnitelmistaan;
* tarjota alan tutkimusryhmille tilaisuus järjestää valmiissa puitteissa tutkimusseminaareja omien teemojensa ympärille;
* edistää alan osaamiskeskusten yhteistyötä ja työnjakoa.

Tutkimuspäivät järjestää Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry. Aiemmat päivät on järjestetty 1998 Kuopiossa, 1999 Turussa, 2000 Porissa, 2001 Kajaanissa, 2002 Joensuussa, 2003 Jyväskylässä, 2004 Tampereella, 2005 Helsingissä, 2006 Mikkelissä, 2007 Turussa, 2008 Lahdessa, 2009 Jyväskylässä, 2010 Tampereella, 2011 Lahdessa, 2012 Helsingissä, 2013 Turussa, 2014 Jyväskylässä, 2015 Tampereella, 2016 Lahdessa, 2017 Helsingissä ja 2018 Jyväskylässä.

Tutkimuspäivillä käsiteltäviä aihealueita

Tutkimuspäivät muodostavat foorumin Suomessa tehtävälle sosiaali- ja terveydenhuollon informatiikan, tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimukselle. Tutkimuspäivät tarjoavat erinomaisen tilaisuuden esitellä ja julkaista tuoreimpia tutkimuksia, saada niistä palautetta sekä verkostoitua muiden tutkijoiden kanssa. Tutkijoiden esitysten lisäksi on tutkimuspäivillä on mahdollisuus seurata myös korkeatasoisia keynote-esityksiä. Tutkimuspäiville ei ole nimetty erityistä teemaa tai aihepiiriä. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon informatiikan, tietotekniikan ja tiedonhallinnan alalle sijoittuvat esitykset ovat tervetulleita. Erityisesti toivotaan papereita, joiden aihe koskettaa sellaisia ajankohtaisia kansallisia aiheita kuin:

* Kansalaisten sähköiset palvelut
* Sähköisten palvelujen laatu ja arviointi
* Tietoturvallisuus
* Tietovarastojen hyödyntäminen
* Käytettävyys
* Potilasturvallisuus
* Tietotekniset valmiudet ja osaaminen

Tutkimuspäivillä esitetyt artikkelit, posterit ja workshopit julkaistaan, tietojenkäsittely-yhdistyksen ja Suomen telelääketieteen ja e-Health seuran yhteisesti toimittamassa referee-tasoisessa verkkolehdessä FinJeHeW (Finnish Journal of eHealth and eWelfare). Lehti jaetaan tutkimuspäiville osallistujille. 


Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien tutkimusjulkaisut 2002-

Tutkimuspaperit 2018 (FinJeHeW Vol 10, No 2-3, 2018

Tutkimuspaperit 2017 (FinJeHeW Vol 9, No 2-3, 2017)
Tutkimuspaperit 2016 (FinJeHeW Vol 8, No 2-3, 2016)
Tutkimuspaperit 2015 (FinJeHeW Vol 7, No 2-3, 2015)
Tutkimuspaperit 2014 (FinJeHeW Vol 6, No 2-3, 2014)

Tutkimuspaperit 2013 (FinJeHeW Vol 5, No 2-3, 2013)

Tutkimuspaperit 2012 (FinJeHeW Vol 4, No 2, 2012)
Tutkimuspaperit 2011
Tutkimuspaperit 2010
Tutkimuspaperit 2009
Tutkimuspaperit 2008
Tutkimuspaperit 2007
Tutkimuspaperit 2006
Tutkimuspaperit 2005
Tutkimuspaperit 2004
Tutkimuspaperit 2003
Tutkimuspaperit 2002

Tulosta