Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry

Föreningen för informationsbehandling inom social- och hälsovården rf
Finnish Social and Health Informatics Association

STTY logo

pic_6.jpg

STTY:n edustajat kattojärjestöissä

STTY on Suomen edustaja terveydenhuollon tietotekniikan kansainvälisissä kattojärjestöissä International Medical Informatics Association (IMIA) sekä vastaavassa eurooppalaisessa European Federation for Medical Informatics  (EFMI). Tarkoituksena on laajentaa kansainvälistä toimintaa myös sosiaalialan vastaaviin järjestöihin Human Services Information Technology Applications (HUSITA) ja European Network for Information Technology and Human Services (ENITH).

STTY:n edustajat
* IMIA General Assembly: Sari Palojoki
* EFMI Council: Kristiina Häyrinen

STTY nimeää Suomen kansalliset yhteyshenkilöt työryhmiin. Jos olet kiinnostunut osallistumaan jonkin kansainvälisen työryhmän työskentelyyn tai kotimaiseen "yhteyspiiriin" sen alalla, ota yhteyttä kyseisen työryhmän suomalaiseen yhteyshenkilöön. Jos sellaista ei ole nimetty, voit tarjoutua yhteyshenkilöksi ottamalla yhteyttä STTY:n hallitukseen. Yhteyshenkilön velvollisuutena on ensisijaisesti välittää tietoa työryhmän toiminnasta kuten konferensseista ja sähköpostilistoista Suomeen, ja vastaavasti välittää tietoa Suomesta työryhmälle päin. STTY ei pysty kustantamaan työryhmän kokouksiin ja konferensseihin osallistumiskuluja.

Tulosta