Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry

Föreningen för informationsbehandling inom social- och hälsovården rf
Finnish Social and Health Informatics Association

STTY logo

pic_3.jpg

Lehdet

EFMI:n hyväksymät viralliset lehdet (15.12.2017):

European Journal for Biomedical Informatics

International Journal for Medical Informatics

Methods of Information in Medicine

IMIA:n hyväksymät viralliset lehdet (18.12.2017):

Methods of Information in Medicine

International Journal of Medical Informatics

Applied Clinical Informatics

Informatics for Health and Social Care

Tulosta