Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry

Föreningen för informationsbehandling inom social- och hälsovården rf
Finnish Social and Health Informatics Association

STTY logo

pic_3.jpg

Konferenssit

IMIA järjestää kolmen vuoden välein terveydenhuollon tietotekniikan maailmankonferenssin, MEDINFO.

Nursing Informatics Special Interest Group (IMIA-NI) järjestää joka kolmas vuosi konferenssin. 

EFMI järjestää eurooppalaisen terveydenhuollon tietotekniikan konferenssin: MIE (Medical Informatics Europe). 

EFMI järjestää myös Special Topic -konferensseja (STC).

 

Tulosta